Hoolekogu

§ 2. Hoolekogu mõiste

(1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

Hoolekogude töökord

Hoolekogu protokollid:

—————————————

Eelmised Hoolekogu koosolekute protokollid leiad vanalt kodulehelt.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid