Hoolekogu

§ 2. Hoolekogu mõiste

(1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

Hoolekogude töökord

Hoolekogu koosseis 2020/2021:

 • Mati Mätlik – esimees
 • Armo Avila – aseesimees
 • 1. klasside lastevanemate esindaja – Merlin Nurk
 • 2. klasside lastevanemate esindaja – Armo Avila
 • 3. klasside lastevanemate esindaja – Marika Sutter
 • 4. klasside lastevanemate esindaja – Mati Mätlik
 • 5. klasside lastevanemate esindaja – Anni Martin
 • 6. klasside lastevanemate esindaja – Helen Põlluaas
 • 7. klasside lastevanemate esindaja – Jaen Lainevool
 • 8. klasside lastevanemate esindaja – Villem Keerdo
 • 9. klasside lastevanemate esindaja – Liina Mugu
 • õpetajate esindaja – Ahmed Porkveli
 • õpilaste esindaja – Hans Mattias Süld
 • Viimsi Vallavolikogu esindaja – Urve Palo
 • Viimsi Vallavalitsuse esindaja – Marju Aolaid, asendusliige Maiu Plumer

Hoolekogu protokollid:


Eelmised Hoolekogu koosolekute protokollid leiad vanalt kodulehelt.

Kontakt: vk-hoolekogu (ät) g.viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid