Hoolekogu

§ 2. Hoolekogu mõiste

(1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord–Riigi Teataja

Hoolekogu koosseis 2022/2023

Esimees – Kristi Õng

Aseesimees – Karin Grents

 • 1. klasside esindaja Merlin Nurk, asendusliige Silja Kalda
 • 2. klasside esindaja Karin Grents, asendusliige Aarne Bogdanov
 • 3. klasside esindaja Kristi Õng, asendusliige Lille Priks
 • 4. klasside esindaja Liina Tamm
 • 5. klasside esindaja Marika Sutter, asendusliige Kadi-Lii Sams
 • 6. klasside esindaja Mati Mätlik, asendusliige Jaanus Mugu
 • 7. klasside esindaja Eigo Sõster, asendusliige Karmen Paul
 • 8. klasside esindaja Helen Põlluaas, asendusliige Mari-Kätrin Kinks
 • 9. klasside esindaja Jaen Lainevool, asendusliige Katre Kasepõld 
 • õpetajate esindaja Helen Kähr
 • õpilasesinduse esindaja Elis Merimäe
 • Vallavalitsuse esindaja Marju Aolaid, asendusliige Maiu Plumer
 • Volikogu esindaja Siiri Visnapuu

Hoolekogu protokollid:

Eelmised Hoolekogu koosolekute protokollid leiad vanalt kodulehelt.

Kontakt: hoolekogu (ät) viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid