Hoolekogu

§ 2. Hoolekogu mõiste

(1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord–Riigi Teataja

Hoolekogu koosseis 2021/2022:

Esimees – Kristi Õng

Aseesimees – Villem Keerdo

 • 1. klasside esindaja Karin Grents, asendusliige Liis Lindvest
 • 2. klasside esindaja Kristi Õng, asendusliige Merlin Nurk
 • 3. klasside esindaja Armo Avila, asendusliige Liia Ringo
 • 4. klasside esindaja Asko-Juhan Aasa, asendusliige Merike Kim
 • 5. klasside esindaja Mati Mätlik, asendusliige Sille Klaus
 • 6. klasside esindaja Maris Laanela
 • 7. klasside esindaja Helen Põlluaas, Mari-Kätrin Kinks
 • 8. klasside esindaja Jaen Lainevool, asendusliige Katre Kasepõld
 • 9. klasside esindaja Villem Keerdo, asendusliige Edo Allas
 • õpetajate esindaja Ahmed Porkveli
 • õpilasesinduse esindaja Elis Merimäe

Hoolekogu protokollid:

Eelmised Hoolekogu koosolekute protokollid leiad vanalt kodulehelt.

Kontakt: vk-hoolekogu (ät) g.viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid