Hoolekogu

§ 2. Hoolekogu mõiste

(1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord–Riigi Teataja

Hoolekogu koosseis 2023/2024

Esimees – Kristi Õng

Aseesimees – Karin Grents

 • 1. klasside esindaja Rain Tomingas, asendusliige Margus Kalmann
 • 2. klasside esindaja Merlin Haak, asendusliige Meelike Keinast
 • 3. klasside esindaja Karin Grents, asendusliige Irina Vassiljeva
 • 4. klasside esindaja Kristi Õng, asendusliige Urve Palo
 • 5. klasside esindaja Liina Tamm, asendusliige Kati Hink
 • 6. klasside esindaja Marika Sutter, asendusliige Kadi-Lii Sams
 • 7. klasside esindaja Mati Mätlik
 • 8. klasside esindaja Maris Raimets, asendusliige Helen Kotsar
 • 9. klasside esindaja Helen Põlluaas, asendusliige Mari-Kätrin Kinks
 • õpetajate esindaja Karin Liipa
 • õpilasesinduse esindaja Sandra Pokk
 • vilistlaste esindaja Lauri Pihlak
 • kooli toetava organisatsiooni esindaja (TalTech): Liis Koser
 • Vallavalitsuse esindaja Katrin Markii, asendusliige Maiu Plumer
 • Volikogu esindaja Siiri Visnapuu

Hoolekogu protokollid:

Eelmised Hoolekogu koosolekute protokollid leiad vanalt kodulehelt.

Kontakt: hoolekogu (ät) viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid