Eelkool

Eelkool 2023/2024

2023/2024 õppeaastaks toimub eelkooli avalduste vastuvõtt elektroonse registreerimisvormi kaudu kooli kodulehel kuni 15. september 2023.  

Registreerimine

Õpetaja Eve Skoglund (grupp täitunud): esmaspäeviti kell 15.00 – 17.30: https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool1.html

Õpetaja Anneli Saluri (grupp täitunud): esmaspäeviti kell 16.00 – 18.30: http://www.eformular.com/sipelgas/eelkool6.html

Õpetaja Maris Esko (grupp täitunud): kolmapäeviti kell 15.00 – 17.30: https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool2.html

Õpetaja Mirjam Heinsaar (grupp täitunud): kolmapäeviti kell 15.00 – 17.30: https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool3.html

Õpetaja Maarika Koks (grupp täitunud): kolmapäeviti kell 15.30 – 18.00: https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool4.html

Õpetaja Katrin Sakk (grupp täitunud): neljapäeviti kell 15.00 – 17.30: https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool5.html

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.

V-eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

 • V-eelkooliealiste laste arendusringi õppekava on EHISes registreeritud (õppekava kood 224042) ja peale õpingute lõpetamist väljastatakse tunnistus.
 • V-eelkooliealiste laste arendusringis õppimine on tasuline (50 eurot kuu). Peale huvilise registreerimist elektroonse registreerimisvormi kaudu saadetakse septembrikuu teises pooles lapsevanemale koostööleping, mille allkirjastamine kinnitab õpingute alustamist.

  Õppetöö korraldus
 • Sihtgrupp: v-eelkooliealiste laste arendusringi õppekavale võetakse vastu 6- või 7-aastane õpilane tema vanema või seadusliku esindaja kirjaliku registreerimisavalduse alusel. Grupi suurus kuni 16 last.
 • Gruppide komplekteerimisel arvestatakse laste arenguvajadusi, et luua igale lapsele võimalikult individuaalsed arengutingimused.
 • Maht: õppekava maht on 96 tundi.
 • Õppetöö toimub ajavahemikul 1. oktoober – 30. aprill üldjuhul üks kord nädalas kestvusega 4 tundi (ühe tunni pikkus 30 minutit), mille vahel on mängu ja puhkepausid kestvusega 10 minutit.
 • Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

2023/2024 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • I vaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober 2023;
 • II vaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024;
 • III vaheaeg 26. veebruar – 3. märts 2024;
 • IV vaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2024.

  Viimsi Kooli eelkooli õppetöö koordinaator on Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa ät viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid