Eelkool

Eelkool 2021/2022

2021/2022 õppeaastaks toimub eelkooli avalduste vastuvõtt elektroonse registreerimisvormi kaudu kooli kodulehel perioodil 13. august-15. september 2021.  

Registreerimine

Õpetaja Kristin Muul, esmaspäeviti kell 15.00-17.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool1.html

Õpetaja Maarika Koks, teisipäeviti kell 16.00-18.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool2.html

Õpetaja Karin Liipa, kolmapäeviti kell 16.00-18.30

Õpetaja Karoliyna Pekkenen, kolmapäeviti kell 16.00-18.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool4.html

Õpetaja Eve Skoglund, neljapäev kell 16.00-18.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool5.html

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.

V-eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

 • V-eelkooliealiste laste arendusringi õppekava on EHISes registreeritud (õppekava kood 224042) ja peale õpingute lõpetamist väljastatakse tunnistus.
 • V-eelkooliealiste laste arendusringis õppimine on tasuline (35 eurot kuu). Peale huvilise registreerimist elektroonse registreerimisvormi kaudu saadetakse septembrikuu teises pooles lapsevanemale koostööleping, mille allkirjastamine kinnitab õpingute alustamist.

  Õppetöö korraldus
 • Sihtgrupp: v-eelkooliealiste laste arendusringi õppekavale võetakse vastu 6- või 7-aastane õpilane tema vanema või seadusliku esindaja kirjaliku registreerimisavalduse alusel. Grupi suurus kuni 16 last.
 • Gruppide komplekteerimisel arvestatakse laste arenguvajadusi, et luua igale lapsele võimalikult individuaalsed arengutingimused.
 • Maht: õppekava maht on 96 tundi.
 • Õppetöö toimub ajavahemikul 1. oktoober – 31. mai üldjuhul üks kord nädalas kestvusega 4 tundi (ühe tunni pikkus 30 minutit), mille vahel on mängu ja puhkepausid kestvusega 10 minutit.
 • Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

2021/2022 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • I vaheaeg 25. oktoober – 31. oktoober 2021;
 • II vaheaeg 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022;
 • III vaheaeg 28. veebruar – 6. märts 2022;
 • IV vaheaeg 25. aprill – 1. mai 2022.

  Viimsi Kooli eelkooli õppetöö koordinaator on Evelin Õunap, evelin.ounap ät viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid