Eelkool

Eelkool 2022/2023

2022/2023 õppeaastaks toimub eelkooli avalduste vastuvõtt elektroonse registreerimisvormi kaudu kooli kodulehel kuni 16. september 2022 (kõik grupid on täitunud).  

Registreerimine

Õpetaja Eve Skoglund: esmaspäeviti kell 16.00 – 18.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Triin Arge: teisipäeviti kell 15.00 – 17.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Karoliyna Pekkenen teisipäeviti kell 15.00 – 17.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Maarika Koks kolmapäeviti kell 16.00 – 18.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Katrin Sakk neljapäeviti kell 15.00 – 17.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Kristina Raun Raielo neljapäeviti kell 15.00 – 17.30 (grupp täitunud)

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.

V-eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

 • V-eelkooliealiste laste arendusringi õppekava on EHISes registreeritud (õppekava kood 224042) ja peale õpingute lõpetamist väljastatakse tunnistus.
 • V-eelkooliealiste laste arendusringis õppimine on tasuline (45 eurot kuu). Peale huvilise registreerimist elektroonse registreerimisvormi kaudu saadetakse septembrikuu teises pooles lapsevanemale koostööleping, mille allkirjastamine kinnitab õpingute alustamist.

  Õppetöö korraldus
 • Sihtgrupp: v-eelkooliealiste laste arendusringi õppekavale võetakse vastu 6- või 7-aastane õpilane tema vanema või seadusliku esindaja kirjaliku registreerimisavalduse alusel. Grupi suurus kuni 16 last.
 • Gruppide komplekteerimisel arvestatakse laste arenguvajadusi, et luua igale lapsele võimalikult individuaalsed arengutingimused.
 • Maht: õppekava maht on 96 tundi.
 • Õppetöö toimub ajavahemikul 1. oktoober – 31. mai üldjuhul üks kord nädalas kestvusega 4 tundi (ühe tunni pikkus 30 minutit), mille vahel on mängu ja puhkepausid kestvusega 10 minutit.
 • Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

2022/2023 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • I vaheaeg 24. oktoober – 30. oktoober 2022;
 • II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;
 • III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;
 • IV vaheaeg 24. aprill – 30. aprill 2023.

  Viimsi Kooli eelkooli õppetöö koordinaator on Evelin Õunap, evelin.ounap ät viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid