Eelkool

Eelkool 2024/2025

2024/2025 õppeaastaks toimub eelkooli avalduste vastuvõtt elektroonse registreerimisvormi kaudu kooli kodulehel alates 7. aprillist kuni 13. septembrini (või kuni gruppide täitumiseni).  

Registreerimine

Õpetaja Eve Skoglund, esmaspäeviti kell 15.00-17.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Anneli Saluri, esmaspäeviti kell 15.00-17.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Katrin Sakk, esmaspäeviti kell 15.00-17.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Maarika Koks, kolmapäeviti kell 15.30-18.00 (grupp täitunud)

Õpetaja Maris Esko, kolmapäeviti kell 15.00-17.30 (grupp täitunud)

Õpetaja Anni Hallik, kolmapäeviti kell 15.00-17.30 (grupp on täitunud)

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.

V-eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

 • V-eelkooliealiste laste arendusringi õppekava on EHISes registreeritud (õppekava kood 224042) ja peale õpingute lõpetamist väljastatakse tunnistus.
 • V-eelkooliealiste laste arendusringis õppimine on tasuline (55 eurot kuu). Peale huvilise registreerimist elektroonse registreerimisvormi kaudu saadetakse septembrikuu teises pooles lapsevanemale koostööleping, mille allkirjastamine kinnitab õpingute alustamist.

  Õppetöö korraldus
 • Sihtgrupp: v-eelkooliealiste laste arendusringi õppekavale võetakse vastu 6- või 7-aastane õpilane tema vanema või seadusliku esindaja kirjaliku registreerimisavalduse alusel. Grupi suurus kuni 16 last.
 • Gruppide komplekteerimisel arvestatakse laste arenguvajadusi, et luua igale lapsele võimalikult individuaalsed arengutingimused.
 • Maht: õppekava maht on 96 tundi.
 • Õppetöö toimub ajavahemikul 1. oktoober – 30. aprill üldjuhul üks kord nädalas kestvusega 4 tundi (ühe tunni pikkus 30 minutit), mille vahel on mängu ja puhkepausid kestvusega 10 minutit.
 • Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

2024/2025 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

 • I vaheaeg 21. oktoober – 27. oktoober 2024;
 • II vaheaeg 23. detsember 2024 – 5. jaanuar 2025;
 • III vaheaeg 24. veebruar – 2. märts 2025;
 • IV vaheaeg 14. aprill – 20. aprill 2025.

  Info: Peeter Sipelgas, peeter ät viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid