T.O.R.E. programm

MTÜ Noorteühing T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) on üle-Eestiline organisatsioon, mis liidab 76 T.O.R.E.- ga liitunud kooli üle Eesti, organisatsiooni sümboliks on punane elevat. Koolides on T.O.R.E. loogiliseks jätkuks KiVa (Kiusamisvaba kool) tegevusele, mis on eelkõige suunatud 1.-6. klassi õpilastele. T.O.R.E. liikumine on suunatud 6.-9.klassi õpilastele.

MTÜ Noorteühingu T.O.R.E. missiooniks on suurendada koolides nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust- ja osavust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi. Kõik T.O.R.E. ringis läbiviidavad tegevused on eesmärgiga soodustada noorte suhtlemis- ja toimetuleku oskuste arengut ja kontaktileidmist iseendaga, et õpilastel oleks kergem erinevates koolielu olukordades toime tulla ja aidata hakkama saada ka teistel omaealistel. Ringikohtumised hakkavad alates kevadest toimuma iganädalaselt 20 korral ning seejärel on võimalus organisatsiooniga liitunud õpilastel koos juhendajatega ise koolielu enda võimete ja soovide kohaselt paremaks muutma hakata.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab koolis kolme suunda :

–        Tugiõpilaste enda toimetulek:

–        Sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;

–        Õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö. 

T.O.R.E juhendaja koolis on:
Eve Ott (eve.ott ät viimsi.edu.ee)

Koolikalender

Meie koostööpartnerid