Erasmus+ “My Action Our Future”

2022. aasta lõpul sõlmis Viimsi kool kaheaastase koostöölepingu Erasmus+ raames kahe partnerkooliga, kellega hakatakse läbi viima projekti moto all ‘My Action Our Future’. Meie partneriteks on de Canelas kool Vila Nova de Gaias, Portugalis ja  El Casal koolCastellar del Vallès, Hispaanias. Projekti tuumikmeeskonna moodustavad õpilased vanuses 12-14  kõigist kolmest partnerkoolist.  Viimsi koolis koordineerivad ettevõtmisi inglise keele õpetaja Mirjam Mätlik, geograafiaõpetaja Kersti Ojassalu ja sotsiaalpedagoog Katrin Malm.

Meie peamiseks eesmärgiks on tõsta õpilaste ja kogukonna keskkonnateadlikkust – pöörata tähelepanu vee, energia ja paberi säästlikule kasutamisele, bioloogilisele mitmekesisusele ning selle kaitsele koduvallas. Samuti on fookuses innustada kõiki õpilasi ja nende peresid prügi sorteerima ja pöörata suuremat tähelepanu taaskasutamisele. 

Juba käesoleval nädalal 23.-29. jaanuar 2023.a.on toimumas Digikoristusnädal, mille käigus soovime vabaneda digiprügist ja eeldatavasti tekib läbi selle aktsiooni palju ruumi meie e-postkastides ja digiseadmetes. Kutsume teidki vähendama oma digitaalset jalajälge!

Veebruaris oli õpilastel ülesandeks luua kooli tutvustav inglise keelne video. Tänu noortele operaatoritele saime juba enne partnerkoolide külastamist sisse piiluda nende koolimajadesse ja tutvuda põgusalt õppimise võimalustega Hispaanias ja Portugalis. Ühtlasi selgus hääletuse teel projekti ´My Action Our Future´ logokonkurssi parim töö, mille autoriks on Portugali õpilane. 
Veebruarikuus kutsusime rohkem tähelepanu pöörama soojusenergia kasutamisele ja säästmisele. 9.veebruaril toimus sooja kampsuni päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kliimamuutustele maailmas. Nii antud päeval kui sellele järgneval nädalal alandasime siseruumides temperatuuri, viisime läbi teemakohaseid viktoriine, mõõtsime oma ökoloogilist jalajälge ja koostasime teemakohaseid plakateid. Ühtlasi kuulutasime välja konkurssi tulevastele rõivadisaineritele, kes said luua oma kavandi ühele mõnusale soojale kampsunile. Valminud töödest on vaatamiseks väljas näitus kooli raamatukogus.

Märtskuus oli projekti peamine fookus vesi ja selle säästlik tarbimine. 22. märtsil tähistasime koolis ülemaailmset Veepäeva, mille raames vaatasime teemakohaseid dokumentaalfilme, arutlesime selle üle kuidas saaks koolis ja kodus vett säästa ning panime teadmisi proovile viktoriinis. Ühtlasi algatasime plastpudelite kogumise kampaania, mis kestab 21. märtsist kuni 21. aprillini 2023.a  Kogutud tulu annetatakse Türgi ja Süüria maavärinaohvritele. My Action Our Future projektiga liitunud õpilastel tuli teha ka veebiüleselt koostööd partnerkoolidega. Meeskondadesse kuulusid lisaks Eesti õpilastele ka partnerkoolide lapsed, kelle ülesandeks oli koostada inglise keelsed slaidid vee otstarbeka ja säästliku kasutamise osas. Samuti tuli luua teemakohased viktoriiniküsimused Kahooti veebikeskkonda. Slaidiesitlust ja viktoriiniküsimusi presenteeritakse õpirände ajal Hispaanias.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid