Erasmus+ “My Action Our Future”

2022. aasta lõpul sõlmis Viimsi kool kaheaastase koostöölepingu Erasmus+ raames kahe partnerkooliga, kellega hakatakse läbi viima projekti moto all ‘My Action Our Future’. Meie partneriteks on de Canelas kool Vila Nova de Gaias, Portugalis ja  El Casal koolCastellar del Vallès, Hispaanias. Projekti tuumikmeeskonna moodustavad õpilased vanuses 12-14  kõigist kolmest partnerkoolist.  Viimsi koolis koordineerivad ettevõtmisi inglise keele õpetaja Mirjam Mätlik, geograafiaõpetaja Kersti Ojassalu ja sotsiaalpedagoog Katrin Malm.

Meie peamiseks eesmärgiks on tõsta õpilaste ja kogukonna keskkonnateadlikkust – pöörata tähelepanu vee, energia ja paberi säästlikule kasutamisele, bioloogilisele mitmekesisusele ning selle kaitsele koduvallas. Samuti on fookuses innustada kõiki õpilasi ja nende peresid prügi sorteerima ja pöörata suuremat tähelepanu taaskasutamisele. 

Juba käesoleval nädalal 23.-29. jaanuar 2023.a.on toimumas Digikoristusnädal, mille käigus soovime vabaneda digiprügist ja eeldatavasti tekib läbi selle aktsiooni palju ruumi meie e-postkastides ja digiseadmetes. Kutsume teidki vähendama oma digitaalset jalajälge!

Veebruaris oli õpilastel ülesandeks luua kooli tutvustav inglise keelne video. Tänu noortele operaatoritele saime juba enne partnerkoolide külastamist sisse piiluda nende koolimajadesse ja tutvuda põgusalt õppimise võimalustega Hispaanias ja Portugalis. Ühtlasi selgus hääletuse teel projekti ´My Action Our Future´ logokonkurssi parim töö, mille autoriks on Portugali õpilane. 
Veebruarikuus kutsusime rohkem tähelepanu pöörama soojusenergia kasutamisele ja säästmisele. 9.veebruaril toimus sooja kampsuni päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kliimamuutustele maailmas. Nii antud päeval kui sellele järgneval nädalal alandasime siseruumides temperatuuri, viisime läbi teemakohaseid viktoriine, mõõtsime oma ökoloogilist jalajälge ja koostasime teemakohaseid plakateid. Ühtlasi kuulutasime välja konkurssi tulevastele rõivadisaineritele, kes said luua oma kavandi ühele mõnusale soojale kampsunile. Valminud töödest on vaatamiseks väljas näitus kooli raamatukogus.

Märtskuus oli projekti peamine fookus vesi ja selle säästlik tarbimine. 22. märtsil tähistasime koolis ülemaailmset Veepäeva, mille raames vaatasime teemakohaseid dokumentaalfilme, arutlesime selle üle kuidas saaks koolis ja kodus vett säästa ning panime teadmisi proovile viktoriinis. Ühtlasi algatasime plastpudelite kogumise kampaania, mis kestab 21. märtsist kuni 21. aprillini 2023.a  Kogutud tulu annetatakse Türgi ja Süüria maavärinaohvritele. My Action Our Future projektiga liitunud õpilastel tuli teha ka veebiüleselt koostööd partnerkoolidega. Meeskondadesse kuulusid lisaks Eesti õpilastele ka partnerkoolide lapsed, kelle ülesandeks oli koostada inglise keelsed slaidid vee otstarbeka ja säästliku kasutamise osas. Samuti tuli luua teemakohased viktoriiniküsimused Kahooti veebikeskkonda. Slaidiesitlust ja viktoriiniküsimusi presenteeritakse õpirände ajal Hispaanias.

5. juunil 2023.a. toimus põhikooli III astmele jäätmete ja taaskasutuse teemaline loeng, kuhu oli esinema kutsutud Viimsi valla keskkonnaosakonna juhataja Taavi Rebane. Loengule järgnes viktoriin, mille võitjaid autasustati tänukirjaga.

Loengu järgselt toimus kooli aulas taaskasutuslaat, kus oli võimalik müüa kasutatud mänge, raamatuid, käsitööd jms. Kogutud raha kasutati kooli hoovi lillepeenara loomiseks, kuhu külvati põllulillede seemneid.

1.-7.oktoobrini külastasid kooli projektiga seotud partnerkoolide õpilased Hispaaniast ja Portugalist. Nädala alguses said 7.klasside õpilased suurepärase kogemuse avaliku esinemise osas, tehes inglise keeles ettekanded Eesti riigi, Viimsi valla ja Viimsi kooli ning hariduselu kohta. Koos lustiti tutvumis- ja maastikumänge mängides. Viimsi kooli õpilased näitasid uhkusega meie kaunist koolimaja ja tutvustasid rahvatantsutraditsioone. Kaasasime ka külalised tantsuringi ning õpetasime neile selgeks mõned lihtsamad tantsusammud.

Nädala edenedes toimusid mitmed projektiga seotud loengud ja töötoad kus olid fookuses teemad nagu näiteks paberi, papi ja kanga taaskasutamine, Läänemere elukeskkond ja selle kaitse, disainmõtlemine ning loovalt lahenduste otsimine, energia säästmine ja praktilised nipid nii koolis kui ka kodus. Külastasime Viimsi Rannarahvamuuseumi ja Artiumi.

Töötubadele lisaks võtsime 4.oktoobril ette toreda retke Lahemaale. Sagadi Looduskoolis laiendasime oma silmaringi Eestimaa floora ja fauna osas ning ühtlasi külastasime RMK Sagadi Metsamuuseumi. Nautisime jalutuskäiku Altja rannakülas ja matkasime Viru rabas. Meeskondlikult lahendati erinevaid ülesandeid nii Looduskoolis kui ka matkarajal ja õnneks soosis varasügisene ilm kõiki meie tegevusi õues. Kaunid loodusfotod ja ühiselt kogetu jätsid kustumatu mälestuse nii külalistele kui Viimsi kooli õpilastele.

Viimasel päeval loodi meeskondlikult e-ajaleht, kus võeti lühidalt kokku nädalasündmused. https://www.canva.com/design/DAFweWjI6tk/_GDcm0pEovBd_SlPqx_FRA/view?utm_content=DAFweWjI6tk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAFweWkJ0dE/HXk9j5w96K9AAzQSimZyUA/view?utm_content=DAFweWkJ0dE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Erasmus+ projekti partnerid külastasid Viimsi kooli | Viimsi vald

Koolikalender

Meie koostööpartnerid