Pakume tööd

Tule meile tööle!

Viimsi Kool on kõigi võimaluste kool. Meil on professionaalsed ja hoolivad õpetajad, asjatundlik tugipersonal, vahvad ja ettevõtlikud õpilased, väga mitmekülgne huvikool ning suurepärased sportimistingimused.

Ootame oma meeskonda abiõpetajat

Abiõpetaja ülesanne on ajutise õpiraskustega ning haridusliku erivajadusega õpilaste toetamine ning abistamine õppetundides koos aineõpetajaga, vajadusel aitab õpilast individuaalselt. Abiõpetaja teeb koostööd teiste koolis töötavate tugispetsialistidega.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

· kõrgharidus

· koolis töötamise kogemus

· väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus

· kannatlik meel ja avatud suhtumine lastesse

Pakume Sulle:

· toredat ja toetavat meeskonda

· tähendusrikast ja mitmekesist tööd

· kaasaegset töökeskkonda

· häid sportimisvõimalusi

· arengu- ja koolitusvõimalusi

· 56 päeva puhkust.

Palun saada kandideerimiseks avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 14. detsembriks 2020 läbi CV-online’i või aadressile: kirke.kobi@viimsi.edu.ee.

Tööle asumise aeg on 11. jaanuar 2021.

——————————————————————————————

Ootame oma meeskonda hea suhtlemisoskusega rõõmsameelset HEV koordinaatorit (asenduskoht).

HEV koordinaatori peamiseks tööülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel. Koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja juhtkonnale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

– kõrgharidus (eripedagoogika, psühholoogia, logopeedia, sotsiaalpedagoogika)

– kooli tugisüsteemis töötamise kogemus

– väga hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil

– hea kohanemisvõime ja pingetaluvus

– väga hea suhtlemisoskus, algatus- ja koostöövõime.

Pakume Sulle:

– toredat ja toetavat meeskonda

– tähendusrikast ja mitmekesist tööd

– kaasaegset töökeskkonda

– häid sportimisvõimalusi

– arengu- ja koolitusvõimalusi

Palun saada kandideerimiseks avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 14. detsembriks 2020 läbi CV-Online süsteemi või kirke.kobi@viimsi.edu.ee. Lisainfo tel: 6028 905.

Tööle asumise aeg on 25. jaanuar 2021.

——————————————————————————————

Ootame oma meeskonda loodusainete õpetajat – (bioloogia, füüsika, keemia).

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • täidetud kvalifikatsiooninõuded või suur soov õppida
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • avatus uuendustele

Pakume Sulle:

 • toredat ja toetavat meeskonda
 • tähendusrikast ja mitmekesist tööd
 • kaasaegset töökeskkonda
 • häid sportimisvõimalusi
 • arengu- ja koolitusvõimalusi
 • 56 päeva puhkust.

Palun saada kandideerimiseks avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 14. detsembriks 2020 aadressile: kirke.kobi@viimsi.edu.ee.

Tööle asumise aeg on 25. jaanuar 2021.

——————————————————————————————

Ootame oma meeskonda inglise keele õpetajat (osalise koormusega).

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • täidetud kvalifikatsiooninõuded
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • avatus uuendustele

Pakume Sulle:

 • toredat ja toetavat meeskonda
 • tähendusrikast ja mitmekesist tööd
 • osalemist rahvusvahelistes projektides
 • kaasaegset töökeskkonda
 • häid sportimisvõimalusi
 • arengu- ja koolitusvõimalusi
 • 56 päeva puhkust.

Palun saada kandideerimiseks avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 14. detsembriks 2020 aadressile: kirke.kobi@viimsi.edu.ee.

Tööle asumise aeg on 25. jaanuar 2021.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid