Pakume tööd

Tule meile tööle!

Viimsi Kool on kõigi võimaluste kool. Meil on professionaalsed ja hoolivad õpetajad, asjatundlik tugipersonal, vahvad ja ettevõtlikud õpilased, väga mitmekülgne huvikool ning suurepärased sportimistingimused.

Oled oodatud meie meeskonda:

Eripedagoog

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

  • täidetud kvalifikatsiooninõuded
  • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
  • avatus uuendustele

Ootame oma meeskonda inimest, kes märkab ja hindab ning koostöös lapsevanema, õpetajate, klassijuhataja, tugiteenuste juhiga kaardistab õppija erivajadusi ja toimetulekut õppeprotsessis. Viimsi Kooli eripedagoog planeerib ja kujundab õpikeskkonda, tagades õpilaste ja enda vaimse ning füüsilise turvalisuse. Toetab õpilaste põhiväärtuste ja arvestades õpilaste IÕK-sid ainealaste pädevuste kujunemist. Teavitab ja juhendab kolleege õpilaste erivajaduste märkamisel ja õppetöö korraldamisel. Eripedagoogi amet annab suurepärase võimaluse probleemilahendusoksuste, suhtlemisoskuste ja koostööoskuste esile toomiseks.

Eesti keel teise keelena õpetaja

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

  • täidetud kvalifikatsiooninõuded
  • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
  • avatus uuendustele

Ootame oma meeskonda inimest, kes kavandab õpi- ja õpetamistegevuse, kujundab turvalise ja toetava õpikeskkonna, toetab õpilaste õppimist ja arengut. Inimest, kes panustab nii õpilaste kui ka kooli arengusse.

Pakume Sulle:

Lisaks eelpool väljatoodule on meil toimiv mentorsüsteem, aineõpetajate võrgustik ning toetav tugimeeskond, personaliüritused (bowlingust räätsamatkani) ning ülekoolilised koolitused, mille kaudu toetada õpetaja professionaalset arengut. Võimalus osaleda õpirändeprojektides. Viimsi Kooli töötajal on võimalus õppetundide välisel kasutada kooli ujulat ja jõusaali, treenida võrkpallivõistkonnas, tantsida rahvatantsurühmades ja laulda kooris.  

Ootame Sind liituma Viimsi Kooli kooliperega. 

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid saada Viimsi Kooli personali- ja kommunikatsioonijuhile Marjale aadressile marja.moistlik at viimsi.edu.ee hiljemalt 10. oktoobriks.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid