1. klass

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kaudu.

Vaata sissastumise infot valla kodulehelt.

Viimsi Kooli 1. klassi määratud lapse vanem esitab peale koolikoha kinnitamist e-keskkonnas (ARNO) koolile järgmised dokumendid:

– lapse tervisekaart või tervisetõend perearstilt,

– koolivalmiduskaart, kui õpilane on osalenud alushariduses.

Dokumendid saab saata elektrooniliselt kooli e-posti aadressile kool@viimsi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse.

Viimsi Kooli õpilane kannab iga päev vähemalt ühte koolivormi eset. Pidulikel sündmustel on heaks tavaks kanda valget pluusi/särki ja kooli teklit.

NB Koolivormi tellimusi saab esitada 26. juunini, kui on soov esemed kätte saada enne õppeaasta algust.

Tellimiskeskkond asub aadressil: http://koolivorm2.norrison.ee/324-viimsi-kool

Vaata ka, mida on vaja 1. klassis:

https://viimsi.edu.ee/koolikorraldus/vastuvott/1-klass/vajalikud-oppevahendid-1-klassis/

1. klassi astujatele korraldatakse 23. augustil TUTVUMISPÄEV (15.00-17.00) Tutvumispäeval viime õpilastega läbi mängulisi ühistegevusi ja tutvustame kooli keskkonda. Lapsevanematele toimub paralleelselt INFOTUND ning koolitus.

Täpsem info saadetakse augusti keskel.

Klasside koosseisud selguvad 24. augustil. Peale seda võtab vastava klassi juhataja enda õpilaste vanematega ühendust ning saadab täpsema õppetööd puudutava info.

Lisainfo:

Evelin Õunap, tel 6028 908, evelin.ounap@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid