1. klass

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kaudu.

Vaata sissastumise infot valla kodulehelt.

Viimsi Kooli 1. klassi määratud lapse vanem esitab peale koolikoha kinnitamist e-keskkonnas ARNO koolile järgmised dokumendid:

– lapse tervisekaart või tervisetõend perearstilt,

– koolivalmiduskaart, kui õpilane on osalenud alushariduses.

Dokumendid saab saata elektrooniliselt kooli e-posti aadressile kool@viimsi.edu.ee või tuua kooli kantseleisse.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid