1. klass

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kaudu.

Vaata sissastumise infot valla kodulehelt.

Viimsi Kooli 1. klassi määratud lapse vanem esitab peale koolikoha kinnitamist e-keskkonnas ARNO koolile järgmised dokumendid:

– lapse tervisekaart või tervisetõend perearstilt (selle olemasolul),

– koolivalmiduskaart (selle olemasolul), kui ei ole lasteaia poolt kooli elektrooniliselt edastatud.

Dokumendid saab saata elektrooniliselt kooli e-posti aadressile kool@viimsi.edu.ee või tuua peale eriolukorrast tingitud piirangute lõppu kooli kantseleisse. Tervisekaardi võib kooli tuua ka augustis või septembris (vastavalt võimalusele).

Täpsem info kantselei lahtioleku kohta on leitav kooli kodulehel.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid