1. klass

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 14.04.2023 määrusele “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kaudu.

Vaata sissastumise infot valla kodulehelt.

Lapsevanem, kelle lapsele on vald koolikoha määranud, peab Arnos esitama vastuvõtutaotluse.

Viimsi Kooli õpilane kannab iga päev vähemalt ühte koolivormi eset. Pidulikel sündmustel on heaks tavaks kanda valget pluusi/särki ja kooli teklit.

Koolivormi tellimine 2023/2024 õppeaastaks toimub 1.mai – 21. juuni (tooted valmivad augusti teiseks pooleks).

Vaata ka, mida on vaja 1. klassis:

https://viimsi.edu.ee/koolikorraldus/vastuvott/1-klass/vajalikud-oppevahendid-1-klassis/

1. klassi astujatele korraldatakse 21. augustil TUTVUMISPÄEV (15.00-17.00) Tutvumispäeval viime õpilastega läbi mängulisi ühistegevusi ja tutvustame kooli keskkonda. Lapsevanematele toimub paralleelselt INFOTUND ning koolitus.

Täpsem info saadetakse augusti keskel.

Klasside koosseisud määrab kool ning nende määramisel ei ole võimalik koolil aluseks võtta lapsevanemate erisoove. Klasside koosseisud selguvad 24. augustil. Peale seda võtab vastava klassi juhataja enda õpilaste vanematega ühendust ning saadab täpsema õppetööd puudutava info.

Klasside koosseisud selguvad 24. augustil. Peale seda võtab vastava klassi juhataja enda õpilaste vanematega ühendust ning saadab täpsema õppetööd puudutava info.

Muu kodukeelega õpilaste vanematega võetakse eraldi ühendust ning pakutakse kohtumiseks aeg.

Lisainfo:

Evelin Õunap, tel 6028 908, evelin.ounap@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid