VeniVidiVici õpilasvahetuse programm

VeniVidiVici õpilasvahetus on mõeldud neile 7.-12. klassi noortele, kes soovivad õppida mõnes teises Eestimaa koolis. Programmist täpsemalt saab lugeda MTÜ VeniVidiVici kodulehelt

 Õpilasvahetusse minna soovija peab Viimsi Koolis toimima järgnevalt:
1. Õpilane küsib klassijuhatajalt kirjaliku nõusoleku VeniVidiVicile saadetavale ankeedile, mille leiab programmi kodulehelt. Klassijuhataja konsulteerib vajadusel õppejuhiga.
2. Õpilane saadab ankeedi, millel on tema enda, lapsevanema ja klassijuhataja allkiri VeniVidiVicile ja Viimsi Kooli arendusjuhile.
3. Kui vahetuskooliga on kokkulepped sõlmitud ja kuupäevad paigas, siis prindib õpilane koolist puudumise taotluse, kuhu küsib aineõpetajate allkirjad ja lepib kokku selles, mida on vaja järele õppida/ sooritada. Koolist puudumise taotluse leiab kooli kodukorra lisast 3. Õpilane edastab allkirjadega õppest puudumise taotluse klassijuhatajale.

Viimsi Koolis koordineerib õpilasvahetusi arendusjuht Karin Meikas.
kontakt: karin.meikas at viimsi.edu.ee, tel: 6028907

Koolikalender

Meie koostööpartnerid