KIK projektid

KIK projekt “VIIMSI KOOLI ÕPILASED ÕPIVAD TUNDMA ÖKOLOOGILIST VÕRGUSTIKKU” 2022/2023

Projekti üldeesmärk on tõsta Viimsi Kooli õpilaste teadlikkust elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel. 

Projekti otsesed eesmärgid:

1) arendada õpilaste vaatlusoskusi looduses ja uurimusliku õppe võtteid
2) õppida tundma ja uurida kooslusi
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta
4) mõista inimtegevuse mõju
5) õppida kasutama elustiku uurimiseks vajalikke vahendeid.

Projekti kestvus: september 2022 – juuni 2023.

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

Klasside järjestuses toimuvad õppeprogrammid:

1-klassid Eesti Loodusmuuseum  “Loomade aasta” ja “Loomade meeled”

2-klassid Tallinna Botaanikaaed “Puud ja põõsad pargis”

3-klassid RMK Sagadi looduskool “Sinasõprus seentega”

4-klassid Pernova hariduskeskus “Päikesesüsteemi planeedid”

5-klassid Muraste looduskool “Elu tiigis”

6-klassid RMK Sagadi looduskool “Mets kui kooslus”

7-klassid Tallinna Loomaaed “Selgroogsed loomad”

8-klassid Silma õpikoda “Haavatav Läänemeri”

9-klassid TTÜ Särghaua õppekeskus “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad”

Koolikalender

Meie koostööpartnerid