Järeltööde klass

Kui õpilane on õppetööst olnud eemal või sooritanud töö mitterahuldavale hindele, on tal kohustus see järele vastata. Järeltöö sooritamiseks on aega kümme tööpäeva pärast kooli naasmist või hindelise töö kättesaamist. Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpetajaga kokkuleppel kas konsultatsioonitunnis või järeltööde klassis.

R 29. september kl 14-16 ruumis C210

K 4. oktoober kl 15-17 ruumis C204

R 13. oktoober kl 14-15 ruumis C210

K 18. oktoober kl 15-17 ruumis C204

R 3. november kl 14-16 ruumis C210

R 10. november kl 14-16 ruumis C210

K 15. november kl 15-17 ruumis C204

R 17. november kl 14-16 ruumis C210

K 22. november kl 15-17 ruumis C204

R 1. detsember kl 14-16 ruumis C210

R 8. detsember kl 14-16 ruumis C210

R 15. detsember kl 14-16 ruumis C210

R 12. jaanuar kl 14-16 ruumis C210

K 17. jaanuar kl 15-17 ruumis C204

R 19. jaanuar kl 14-16 ruumis C210

K 24. jaanuar kl 15-17 ruumis C204

Koolikalender

Meie koostööpartnerid