Järeltööde klass

Kui õpilane on õppetööst olnud eemal või sooritanud töö mitterahuldavale hindele, on tal kohustus see järele vastata. Järeltöö sooritamiseks on aega kümme tööpäeva pärast kooli naasmist või hindelise töö kättesaamist. Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpetajaga kokkuleppel kas konsultatsioonitunnis või järeltööde klassis.

R 12. jaanuar kl 14-16 ruumis C210

K 17. jaanuar kl 15-17 ruumis C204

R 19. jaanuar kl 14-16 ruumis C210

K 24. jaanuar kl 15-17 ruumis C204

R 26. jaanuar kl 14-16 ruumis C210

K 31. jaanuar kl 15-17 ruumis C204

R 2. veebruar kl 14-16 ruumis C210

K 7. veebruar kl 15-17 ruumis C204

R 9. veebruar kl 14-16 ruumis C210

K 14. veebruar kl 15-17 ruumis C204

R 16. veebruar kl 14-16 ruumis C210

K 21. veebruar kl 15-17 ruumis C204

R 23. veebruar kl 13-15 ruumis C210

K 6. märts kl 15-17 ruumis C204

Koolikalender

Meie koostööpartnerid