Järeltööde klass

Kui õpilane on õppetööst olnud eemal või sooritanud töö mitterahuldavale hindele, on tal kohustus see järele vastata. Järeltöö sooritamiseks on aega kümme tööpäeva pärast kooli naasmist või hindelise töö kättesaamist. Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub õpetajaga kokkuleppel kas konsultatsioonitunnis või järeltööde klassis.

R 22. märts kell 14-16 ruumis C210

R 5. aprill kell 14-16 ruumis C210

R 12. aprill kell 14-16 ruumis C210

R 19. aprill kell 14-16 ruumis C210

R 3. mai kell 14-16 ruumis C210

K 8. mai kell 15-17 ruumis C204

R 10. mai kell 14-16 ruumis C210

K 15. mai kell 15-17 ruumis C204

R 17. mai kell 14-16 ruumis C210

K 22. mai kell 15-17 ruumis C204

R 24. mai kell 14-16 ruumis C210

K 29. mai kell 15-17 ruumis C204

Koolikalender

Meie koostööpartnerid