Järeltööde klass

Nädalapäev, kellaaeg
Klassiruum
1 R 6. mai kl 14-16
C210 
2 R 13. mai kl 14-16C210 
3 T 17. mai kl 15-17 C222 
4 R 20. mai kl 14-16C210 
5 T 24. mai kl 15-17C222
6 R 27. mai kl 14-16C210 
7 T 31. mai kl 15-17C222 
Lisaaeg R 3. juuni kl 14-16
C210

Koolikalender

Meie koostööpartnerid