Haabneeme kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Haabneeme Koolis 2021/2022 õppeaastal

Rebase Ruudi loodusring

Matemaatikaring “Nupula”

Kunsti- ja meisterdamise ring

Robootika

Rebase Ruudi loodusring

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.


Keda ootame osalema?
Algastme (1. kl) loodushuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 13.15-14.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul).

Õppemaks
Rebase Ruudi loodusringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825327 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/ruudiviimsi2.html

Juhendaja: Liis Rostin
e-post: rebaseruudi@gmail.com

Matemaatikaring “Nupula”

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt.Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti
1. klassid kell 13.15 – 14.00
2. klassid kell 14.10 – 14.55

Kus toimub?
Haabneeme Kooli klassiruumis A102.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1. klassidhttp://www.eformular.com/sipelgas/nupulahaabneeme.html

2. klassid:http://www.eformular.com/sipelgas/nupulahaabneeme2.html

Ringi juhendaja
: Kaidy Õismets
epost: kaidy@haabneeme.edu.ee

Kunsti- ja meisterdamise ring

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Kunsti- ja meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast tegevusest rõõmu tunda. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama.

Keda ootame osalema?
Algastme kunsti- ja meisterdamishuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.00-15.00

Kus toimub?
Haabneeme Koolis A309

Õppemaks

Kunsti- ja meisterdamise ringi kuutasu 22 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825466 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/kunstjameisterdaminehaabneeme.html
Juhendaja: Merike Hindreus
e-post: merike.hindreus@vgm.edu.ee


Robootika – tüdrukud IKT-sse!

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Tehnoloogia ja selle kasutajad on kõikjal – meditsiinist hariduseni ja tööstusest toitlustuseni. Pole kahtlustki, et neile, kes on tehnoloogiaga sina peal, kuulub tulevik.
Julgustamaks tüdrukuid rohkem tegelema IT ja robootikaga, avame alates uuest õppeaastast Haabneeme Koolis ainult tüdrukute mõeldud robootikaringi.
Robootika on õpilaste jaoks värav tehnikamaailma. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Korraldatakse koolisiseseid robootikavõistlusi ja osaletakse rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-7. kl) robootikahuvilisi tüdrukuid. Grupi suurus kuni 16 õpilast.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust igal reedel kell 14.00 – 14.45.

Kus toimub?
Haabneeme Koolis klassiruumis A303.

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine

Juhendaja: Jaan Roop
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid