Tugispetsialistid

Lgp Lapsevanemad!

Seoses riiklike Covid-19 infoliinide ülekoormusega pakuvad Viimis valla kooliõed oma kooliperedele telefoni- ja e-maili teel tervisealast nõustamist. Kooliõed jätkavad oma tööd nõustajatena, et võtta maha eesliinil töötavate inimeste koormust. Lisaks õpilastele saavad kooliõed kui tervishoiuspetsialistid anda tervisealast nõu ka lapsevanematele ning pedagoogidele.
Kooliõe kontakt:

Nimi Reet Rannu, tel 56152918, e-mail  reet.rannu at viimsi.edu.ee

Amet Nimi E-post Telefon Ruum
tugiteenuste juht 1.-3. klass/logopeedKai Mäseskai.mases at viimsi.edu.eeA108
tugiteenuste juht 4.-6. klassRuth Lobjakas (Triin Pass, lapsehoolduspuhkusel)ruth.lobjakas at viimsi.edu.ee602 8907kantselei
tugiteenuste juht 7.-9. klassSiiri-Kai Sedriksiiri-kai.sedrik at viimsi.edu.ee602 8917tugikeskus
abiõpetajaPirjo Kuldkepppirjo.kuldkepp at viimsi.edu.ee
abiõpetajaLaura Laasiklaura.laasik at viimsi.edu.ee
abiõpetajaSigne Mägistesigne.magist at viimsi.edu.ee
abiõpetajaAnneli Salurianneli.saluri at viimsi.edu.ee
abiõpetaja/ 2. -3. klassi õpitubaKaie Kaarlaidkaie.kaarlaid at viimsi.edu.eeA311
abiõpetajaGreete Kivigreete.kivi at viimsi.edu.eetugikeskus
eriklassi õpetajaMarken Malmmarken.malm at viimsi.edu.eeC314
eriklassi õpetajaMaie Vartlamaie.vartla at viimsi.edu.eeA118
eripedagoogBirgit Pärnbirgit.parn at viimsi.edu.eetugikeskus
eripedagoogHilja Hallastehilja.hallaste at viimsi.edu.eeC117
eripedagoogKatrin Läänekatrin.laane at viimsi.edu.eeA106
eripedagoogPiia Karelsohnpiia.karelsohn at viimsi.edu.eeA211
eripedagoogMaria Leetmaamaria.leetmaa ät viimsi.edu.eetugikeskus
kooliõdeReet Rannureet.rannu at viimsi.edu.ee602 8915tugikeskus
logopeedMerike Ennomäemerike.ennomae at viimsi.edu.eeA210
psühholoog 1.-6. klassCathy Ojastecathy.ojaste at viimsi.edu.ee602 8911A209
psühholoog 7.-9. klassAnnaliis Tiidusannaliis.tiidus at viimsi.edu.ee602 8912tugikeskus
sotsiaalpedagoog 1.-6. klassKatrin Malmkatrin.malm at viimsi.edu.ee602 8914A109
sotsiaalpedagoog 7.-9. klassEve Otteve.ott at viimsi.edu.ee602 8913tugikeskus
loodusainete õpetaja / II kooliastme õpitubaAlo Linntamalo.linntam at viimsi.edu.ee
abiõpetajaabiõpetaja Merlin Teeperemerlin.teepere at viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid