Tugispetsialistid

Lgp Lapsevanemad!

Seoses riiklike Covid-19 infoliinide ülekoormusega pakuvad Viimis valla kooliõed oma kooliperedele telefoni- ja e-maili teel tervisealast nõustamist. Kooliõed jätkavad oma tööd nõustajatena, et võtta maha eesliinil töötavate inimeste koormust. Lisaks õpilastele saavad kooliõed kui tervishoiuspetsialistid anda tervisealast nõu ka lapsevanematele ning pedagoogidele.
Kooliõe kontakt:

Nimi Reet Rannu, tel 56152918, e-mail  reet.rannu at viimsi.edu.ee

Amet Nimi e-mail Telefon Ruum
HEV koordineerija 1.-3. klass/ logopeedKai Mäseskai.mases at viimsi.edu.ee A108
HEV koordineerija 4.-6. klassRuth Lobjakas (Triin Pass, lapsehoolduspuhkusel)ruth.lobjakas at viimsi.edu.ee602 8917C225
HEV koordineerija 7.-9. klass
Siiri-Kai Sedriksiiri-kai.sedrik at viimsi.edu.ee602 8917C225
psühholoog 1.-6. klassLiis Jüriojaliis.jyrioja at viimsi.edu.ee602 8911A209
psühholoog 7.-9. klassAnnaliis Tiidusannaliis.tiidus at viimsi.edu.ee602 8912tugikeskus
sotsiaalpedagoog 1.-6. klassKatrin Malmkatrin.malm at viimsi.edu.ee602 8914A109
sotsiaalpedagoog 7.-9. klassEve Otteve.ott at viimsi.edu.ee602 8913tugikeskus
logopeedMerike Ennomäemerike.ennomae at viimsi.edu.ee A210
eripedagoog / II kooliastme õpitubaKatrin Läänekatrin.laane at viimsi.edu.ee A106
eripedagoog / II kooliastme õpitubaPiia Karelsohnpiia.karelsohn at viimsi.edu.ee A211
eripedagoogBirgit Pärnbirgit.parn at viimsi.edu.ee A109
eripedagoog / II kooliastme õpitubaMaria
Leetmaa
maria.leetmaa ät viimsi.edu.eetugikeskus
eriklassi õpetaja / eripedagoogMaie Vartlamaie.vartla at viimsi.edu.ee A311
abiõpetajaPirjo Kuldkepppirjo.kuldkepp at viimsi.edu.ee 
abiõpetaja/ III kooliastme õpitubaGreete Kivigreete.kivi at viimsi.edu.ee tugikeskus
abiõpetaja/ 2. -3. klassi õpitubaKaie Kaarlaidkaie.kaarlaid at viimsi.edu.ee A118
eripedagoogHilja Hallastehilja.hallaste at viimsi.edu.ee C117
kooliõdeReet Rannureet.rannu at viimsi.edu.ee602 8915tugikeskus
eriklassi õpetajaMarken Malmmarken.malm at viimsi.edu.eeC314

Koolikalender

Meie koostööpartnerid