Tugispetsialistid

Lgp Lapsevanemad!

Seoses riiklike Covid-19 infoliinide ülekoormusega pakuvad Viimis valla kooliõed oma kooliperedele telefoni- ja e-maili teel tervisealast nõustamist. Kooliõed jätkavad oma tööd nõustajatena, et võtta maha eesliinil töötavate inimeste koormust. Lisaks õpilastele saavad kooliõed kui tervishoiuspetsialistid anda tervisealast nõu ka lapsevanematele ning pedagoogidele.
Kooliõe kontakt:

Nimi Reet Rannu, tel 56152918, e-mail  reet.rannu at viimsi.edu.ee

Amet Nimi e-mail Telefon Ruum
HEV koordineerija 1.-3. klass/ logopeedKai Mäseskai.mases at viimsi.edu.ee A108
HEV koordineerija 4.-6. klass/ eripedagoogTriin Passtriin.pass at viimsi.edu.ee602 8917C225
HEV koordineerija 7.-9. klass
Siiri-Kai Sedriksiiri-kai.sedrik at viimsi.edu.ee602 8917C225
psühholoog 1.-6. klassLiis Jüriojaliis.jyrioja at viimsi.edu.ee602 8911A209
psühholoog 7.-9. klassAnnaliis Tiidusannaliis.tiidus at viimsi.edu.ee602 8912tugikeskus
sotsiaalpedagoog 1.-6. klassMarita Pähkmarita.pähk at viimsi.edu.ee602 8914A202
sotsiaalpedagoog 7.-9. klassEve Otteve.ott at viimsi.edu.ee602 8913tugikeskus
logopeedMerike Ennomäemerike.ennomae at viimsi.edu.ee A210
eripedagoogKatrin Läänekatrin.laane at viimsi.edu.ee A106
eripedagoogPiia Karelsohnpiia.karelsohn at viimsi.edu.ee A211
eripedagoogBirgit Pärnbirgit.parn at viimsi.edu.ee A109
eripedagoogMaria
Leetmaa
maria.leetmaa ät viimsi.edu.ee
väikeklassi õpetajaMaie Vartlamaie.vartla at viimsi.edu.ee A311
abiõpetaja/ II kooliastme õpitubaPirjo Kuldkepppirjo.kuldkepp at viimsi.edu.ee A215
abiõpetaja/ III kooliastme õpitubaGreete Kivigreete.kivi at viimsi.edu.ee C221, tugikeskus
abiõpetaja/2. -3. klassi õpitubaKaie Kaarlaidkaie.kaarlaid at viimsi.edu.ee A109
abiõpetajaHilja Hallastehilja.hallaste at viimsi.edu.ee C117
kooliõdeReet Rannureet.rannu at viimsi.edu.ee602 8915tugikeskus
abiõpetajaMarken Malmmarken.malm at viimsi.edu.ee
abiõpetaja/tugiisikGertrud Blaubrük gertrud.blaubryk at viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid