Tugispetsialistid

Lgp Lapsevanemad!

Seoses riiklike Covid-19 infoliinide ülekoormusega pakuvad Viimis valla kooliõed oma kooliperedele telefoni- ja e-maili teel tervisealast nõustamist. Kooliõed jätkavad oma tööd nõustajatena, et võtta maha eesliinil töötavate inimeste koormust. Lisaks õpilastele saavad kooliõed kui tervishoiuspetsialistid anda tervisealast nõu ka lapsevanematele ning pedagoogidele.
Kooliõe kontakt:

Nimi Reet Rannu, tel 56152918, e-mail  reet.rannu at viimsi.edu.ee

Amet Nimi E-post Telefon Ruum
tugiteenuste juht 1.-3. klass/logopeedKai Mäseskai.mases at viimsi.edu.eeA108
tugiteenuste juht 4.-6. klassTriin Passtriin.pass at viimsi.edu.ee602 8936C227
tugiteenuste juht 7.-9. klassSiiri-Kai Sedriksiiri-kai.sedrik at viimsi.edu.ee602 8936C227
eriklassiõpetajaPirjo Kuldkepppirjo.kuldkepp at viimsi.edu.ee
abiõpetajaLaura Laasik (lapsehoolduspuhkusel)
abiõpetajaIlona Jefimenkoilona.jefimenko at viimsi.edu.ee
abiõpetajaVirpi Lepasaluvirpi.lepasalu at viimsi.edu.ee
abiõpetaja/ 2. -3. klassi õpitubaKaie Kaarlaidkaie.kaarlaid at viimsi.edu.eeA311
eriklassi õpetajaMarken Malmmarken.malm at viimsi.edu.eeC314
eriklassi õpetajaMaie Vartlamaie.vartla at viimsi.edu.eeA118
eripedagoogBirgit Pärnbirgit.parn at viimsi.edu.ee
eripedagoogRuth Lobjakasruth.lobjakas ät viimsi.edu.eeA109
eripedagoogHilja Hallastehilja.hallaste at viimsi.edu.eeC117
eripedagoogKatrin Läänekatrin.laane at viimsi.edu.eeA106
eripedagoogPiia Karelsohnpiia.karelsohn at viimsi.edu.eeA211
eripedagoogMaria Leetmaamaria.leetmaa ät viimsi.edu.eetugikeskus
kooliõdeReet Rannureet.rannu at viimsi.edu.ee602 8915tugikeskus
kooliõdeMarian Schönbergmarian.schonberg at viimsi.edu.ee6028915tugikeskus
logopeedMerike Ennomäemerike.ennomae at viimsi.edu.eeA210
psühholoog 1.-3. klassBrita-Stiina Sarvbrita-stiina.sarv ät viimsi.edu.eeA209
psühholoog 4.-6. klassAnne-Liis Oltanne-liis.olt ät viimsi.edu.eetugikeskus
psühholoog 7.-9. klassAnnaliis Tiidusannaliis.tiidus at viimsi.edu.ee602 8912tugikeskus
sotsiaalpedagoog 1.-3. klassJanet Vavilovjanet.vavilov ät viimsi.edu.eeA202
sotsiaalpedagoog 4.-6. klassKatrin Malmkatrin.malm at viimsi.edu.ee C209
sotsiaalpedagoog 7.-9. klassEve Otteve.ott at viimsi.edu.ee602 8913tugikeskus
abiõpetajaLiis Rostinliis.rostin at viimsi.edu.ee
abiõpetaja Merlin Teeperemerlin.teepere at viimsi.edu.ee
abiõpetajaMerylin Tandremerylin.tandre ät viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid