KiVa programm

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega. Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.net

Korrapidaja õpetajad kannavad koolis KiVa rinnamärke ja A-korpuse seintel on KiVa plakatid, mis aitavad õpilastele meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis kohta ei ole. 

KiVa tegevust koolis ja SA Kiusamisvaba Kool koordineerib ning pideva kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa meeskond, mida juhib Evelin Õunap.

KiVa-tiimi liikmed 2020/2021 õa:  

  • Evelin Õunap
  • Eve Ott
  • Liis Jürioja   
  • Lea Pullerits   
  • Marken Malm   
  • Kristiina Ilves   
  • Karoliyna Pekkenen   
  • Katrin Malm

Lapsevanematele jagatakse miniõpikud, mis on ka saadaval veebis https://eesti.kivaprogram.net/parents-guide/

Koolikalender

Meie koostööpartnerid