Viimsi Kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Viimsi Koolis 2023/2024 õppeaastal

Klikkides huviringi nimele jõuad huviringi infoni allpool. Tagasi üles saamiseks vajuta veebilehitseja “tagasi” nuppu.

Hispaania keel ja kultuur

Teadusring “Taibu”

Programmeerimine algajatele

Multimeediaring

Robootika

Eksperimentaalne loodusteadus

Matemaatikaring “Nupula”

Animatsiooniring “Teen ise multifilmi”

Rebase Ruudi loodusring

Programmeerimisring “Püüton”

Näitering “EKSPERIMENT”

Näitetrupp “WILHELMIINE”

Näitetrupp “WILHELMIINE” edasijõudnutele

Eesti rahvatants

Kunsti- ja meisterdamise ring

Matemaatikaring “Nutikad matemaatikud”

Kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos”

Solistiõpe

Mehaanika ja elektroonika

Õmblusring

Malering

Matemaatikaring “Lisakursus põhikooli lõpetajale”

Nutikad matemaatikud edasijõudnutele

Õmblemine ja mood

V-eelkooliealiste laste arendusring

Mõtte- ja lauamängude ring

Hispaania keel ja kultuur (huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal)

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Hispaania keele ringis tekitatakse õpilastes huvi hispaania keele vastu, seejuures antakse ülevaade mitte ainult keele algteadmistest, vaid ka hispaaniakeelsete maade kultuurist. Hispaania keele ring on hea võimalus õppida keelt läbi mängulisuse ning pakkuda lastele teistsugust õpistiili.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-9. kl) hispaania keele ja kultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viims Koolis (C123).

Õppemaks
Hispaania keele ja kultuuri ringi õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825411 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
alustajad

jätkajad

Juhendaja:

Teadusring “Taibu”

Salakiri – kuidas on see võimalik? 
Värvilised lahused? 
Kuidas on võimalik ehitada tuld purskavat vulkaani? 
Kuidas saada terve muna pudelisse? 
Tuli sinu käes – on see võimalik? 
Kuidas teha ehtsat rahapesu? 
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”.
Koolil on korralik loodusainete laboratoorium ja noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema? 
Algastme (2.-4. kl) teadmishimulisi õpilasi. 

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub? 
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.10 – 14.55 või 15.05 – 15.50; neljapäeviti 14.10 – 14.55 või 15.05 – 15-50. 
Teisipäeviti 2. ja 3. klassid (üle nädala) ja neljapäeval 4. klassid (üle nädala). 
NB! nimekiri koos aegadega saadetakse osalejatele.

Kus toimub? 
Viimsi Kooli loodusainete laboris (2. korrusel ruumis C216). 

Õppemaks
Teadusringi “Taibu” kuutasu 8 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.
Registreerimine
2. klasside grupid
kell 13.10-13.55 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu21.html
kell 14.10-14.55 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu22.html

3. klasside grupid 
kell 14.10 – 14.55 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu31.html
kell 15.05 – 15.50 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu32.html

4. klasside grupid
kell 14.10-14.55 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu41.html

kell 15.05-15.50 http://www.eformular.com/sipelgas/taibu42.html

Ringi juhendaja: Peeter Sipelgas, Triinu Pappel
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Programmeerimine algajatele

Ring keskendub programmeerimise algtõdede õppimisele läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutame programmeerimiskeelt (-keskkonda) Scratch (vabavara). Scratch on uue põlvkonna graafiline programmeerimissüsteem, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti omandada programmeerimise põhimõtted ning tüüpilised vahendid ja tegevused, mida kasutatakse ka tavapärastes tekstipõhistes programmeerimiskeeltes.

Scratchis pannakse programm kokku käsuplokkidest hiire abil.
Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Õpilased omandavad ka programmide silumise ja testimise vilumuse.

Keda ootame osalema?
Alg- või põhiastme (3.-6. kl) programmeerimisest huvitatud õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti:
kell 14.10 – 14.55 (alustajad)
kell 15.05 – 15.50 (jätkajad)

Kus toimub?
Viimsi Koolis C137.

Õppemaks
Programmeerimine algajatele kuutasu 15 eurotuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE912200221064825356 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
alustajad: http://www.eformular.com/sipelgas/programmeeriminealgajatele.html

jätkajad: http://www.eformular.com/sipelgas/programmeeriminealgajatele2.html

Ringi juhendaja
: Juhann Kuldmäe TalTechist
e-post: peeter@viimsi.edu.ee 

Multimeediaring (huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal)

Multimeediaringis tutvutakse erinevate võimalustega oma mõtteid visualiseerida. Vabavaralisi programme ja keskkondi kasutades leiab õpilane endale sobiva võimaluse erinevaid multimeedia objekte luua. Pildistamine ja filmimine on tänapäevaste vahenditega imelihtsaks muutunud, vajuta ainult nupp alla ning juba ongi võimalus kõike talletada. Pilt ja video muutuvad aga palju vaadatavamaks, kui neid veidikene töödelda. 3D maailm ning selle võimalused avarduvad pidevalt, sellepärast vaatame ka 3D objektide loomist ning 3D printimist.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. kl) multimeediahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks

Multimeediaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE912200221064825356 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Ringi juhendaja:

Robootika

Robootika on õpilaste jaoks värav tehnikamaailma. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.
 
Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (1.-5. kl) robootikahuvilisi õpilasi.
Vabade kohtade olemasolul võivad tulla ka teised, kellel on tõsine huvi antud valdkonna vastu.

Õppekava maht

120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust:
1. klassid teisipäeviti kell 13.15 – 14.00

Kus toimub?
Viimsi Koolis A201

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: 
1. klass: grupp täitunud

Juhendaja: Katrin Kiilaspää
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Eksperimentaalne loodusteadus

Tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemisel on tähtsal kohal eksperimendid. Uurimuslik tegevus on loodusteadustes keskne bioloogiat, keemiat ja füüsikat integreeriv osa. Loodusteaduste huviline saab ennast proovile panna teadlase rollis. Noored uurijad õpivad nägema probleeme, sõnastama uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima eksperimenti hüpoteesi kontrollimiseks, andmeid töötlema ja analüüsima ning järeldusi tegema.
Eksperimentide läbiviimiseks kasutatakse ringitöös digitaalseid Verneiri andmekogujaid ja andureid. Andmete töötlemisel ja esitlemisel kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
Uurime üheskoos selliseid põnevaid teemasid nagu:
fotosünteesi ja hingamist;
juuksekarva elastsust;
valguse intensiivsust;
pendli võnkumist;
suhkru pärmkäärimist;
lihtsuhkrute sisalduse uurimine puu- ja juurviljades;
kodukeemia happelisuse-aluselisuse (pH) uurimine jne.

Keda ootame osalema?
Keskastme (5.-6. kl) loodus- ja täppisteaduste huvilisi õpilasi

Millal toimub?
Alates oktoobrist neljapäeviti kell 14.10-14.55 või 15.05-15.50 (üle nädala).

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Kus toimub?
Viimsi Kooli loodusainete laboris (suure maja II korrusel ruum C216)

Õppemaks

Eksperimentaalse loodusteaduse kuutasu 8 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
kell 14.10-14.55 http://www.eformular.com/sipelgas/eksperimentaalne51.html
kell 15.05-15.50 http://www.eformular.com/sipelgas/eksperimentaalne61.html

Ringi juhendaja: Peeter Sipelgas, Triinu Pappel
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring “Nupula”

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt. Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.  

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti
1. klassid kell 13.15 – 14.00.
2. klassid kell 14.10 – 14.55.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A116

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulaviimsi.html
2. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulaviimsi2.html

Ringi juhendaja
: Ruth Lobjakas
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Animatsiooniring “Teen ise multifilmi”

Huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal

Animatsiooniring „Teen ise multifilmi“ toetab lapse mitmekülgset arengut, õpetades loo jutustamisoskust läbi tänapäevase tehnoloogia ja audiovisuaalsete lahenduste. Proovitakse enimlevinud animatsioonitehnikaid, õpitakse kasutama animeerimiseks vajalikku riist- ja tarkvara ning kasutama animatsiooni oma loominguliste ideede väljendusvahendina. Kuna töö toimub rühmades, kutsub see üles sotsialiseeruma, oma tööd planeerima ja looma toimivat ülesannete jaotust, mis lähtub üksteise tugevuste ja oskustega arvestamisest.

Valmis filme saadame kindlasti festivalidele ning paneme soovi korral üles ka YouTube’i.
Animafilmis on KÕIK VÕIMALIK! 

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (2.-5. kl) filmihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.15 – 15.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub).

Õppemaks
Animatsiooniringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE172200221064825330 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/animatsioonikursus1.html

Juhendaja: Eva Liisa Sepp, EKA-st
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Rebase Ruudi loodusring

Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.


Keda ootame osalema?
Algastme (1. kl) loodushuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 13.15 – 14.00 või 14.10 – 14.55.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A115

Õppemaks
Rebase Ruudi loodusringi kuutasu 18 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825327 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
esmaspäev kell 13.15-14.00 http://www.eformular.com/sipelgas/ruudiviimsi.html

esmaspäev kell 14.10-14.55 http://www.eformular.com/sipelgas/ruudiviimsi2.html

Juhendaja: Liis Rostin
e-post: rebaseruudi@gmail.com

Näitering “EKSPERIMENT”

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Suhtlemisel on igapäevaelus oluline roll, näiteringis püütakse selle kaudu õpilasi julgustada olema enesekindlam, õpetada meeskonnatööd ja lahendama probleeme, arutlema, analüüsima, kuulama oma keha ja vaimu – seda kõike teatritegemise kaudu.
Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme (2.-12. kl) teatrihuvilisi õpilasi. Nooremate ja keskmise vanusegrupi suurus 16 õpilast, gümnaasiumi grupi suurus 20 õpilast.

Õppekava maht
216 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
Algkooli grupp (1.-3. kl) oktoober-november kell 13.00-14.00, detsember-veebruar kell 14.00-15.30, märts-mai kell 13.00-14.00.
Põhikool nooremad (4.-6. klass) alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.00-15.30.
Põhikooli vanemad (7.-9. kl) september-november esmaspäeviti kell 16.30-19.00, detsember-mai teisipäeviti kell 15.30-17.30.
Gümnaasiumi grupp alates septembrikuust esmaspäeviti kell 16.30-19.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näiteringi Eksperiment kuutasu 31 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825495 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
Algkooli vanusegrupp:
Põhikool nooremad:
Põhikool vanemad:
Gümnaasium:

Juhendaja: Külli Täht
e-post: kylli.taht@vgm.edu.ee

Programmeerimisring “Püüton”

Programmeerimisringis “Püüton” omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja veel praegugi kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-9. kl) infotehnoloogiahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 15.05 – 16.05.

Kus toimub?
Viimsi koolis A301

Õppemaks
Programmeerimisringi “Püüton” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825369 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/pyytonviimsi.html

Juhendaja: Sigrid Pihel, TalTechist
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Näitetrupp “WILHELMIINE”

Näitetrupis „Wilhelmiine“ tekitatakse õpilastes huvi suulise ja kehalise eneseväljenduse, näitlemise ja teatri vastu loovõpetuse, kõnetehnika, lavalise liikumise, deklamatsiooni, improvisatsiooni, mänguteraapia, analüüsi ja näitlejameisterlikkuse kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib, kuidas suhelda, ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks teha, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-3. kl) esinemis-, näitlemis- ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
162 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 14.00-15.20.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näitetrupp “Wilhelmiine” kuutasu 30 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
https://www.eformular.com/sipelgas/naiteruppwilhelmiine.html

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Näitetrupp “WILHELMIINE” edasijõudnutele

Huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal

Näitetrupi „Wilhelmiine“ edasijõudnutes saavad osaleda algastme lõpetanud õpilased, kellel on huvi suulise ja kehalise eneseväljenduse, näitlemise ja teatri vastu ning kes saavad end edasi arendada loovõpetuse, kõnetehnika, lavalise liikumise, deklamatsiooni, improvisatsiooni, mänguteraapia, analüüsi ja näitlejameisterlikkuse kaudu. Vanem aste on õpilastele, kelles peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib, kuidas suhelda, ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks teha, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-6. kl) esinemis-, näitlemis- ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
108 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates septembrikuus teisest nädalast kolmapäeviti kell 15.00-16.30.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näitetrupp “Wilhelmiine” kuutasu 30 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Registreerimine

Eesti rahvatants

Eesti rahvatants on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele.
Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja/või eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2., 3.-4. kl ja 5.-6. kl) rahvatantsu ja rahvakultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
180 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates septembrikuu teisest nädalast:

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Eesti rahvatants kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825563 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine

1.-2. klass http://www.eformular.com/sipelgas/rahvatants12.html
3.-4. klass http://www.eformular.com/sipelgas/rahvatants56.html
5.-6. klass http://www.eformular.com/sipelgas/rahvatants79.html

Juhendaja: 
Agne Kurrikoff-Herman
e-post: agne@laulupidu.ee

Kunsti- ja meisterdamise ring

Kunsti- ja meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast tegevusest rõõmu tunda. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-3. kl) kunsti- ja meisterdamishuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti kell 14.00 – 15.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A201

Õppemaks
Kunsti- ja meisterdamise ringi kuutasu 22 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825466 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/kunstjameisterdamine.html

Juhendaja: Merike Hindreus
e-post: merike.hindreus@vgm.edu.ee

Matemaatikaring “Nutikad matemaatikud”

Matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ on mõeldud 3. -4. kl klassi õpilastele, kellele tavaline koolimatemaatika on liiga lihtne ning kes tahaksid lahendada keerulisemaid loogika-, nuputamis- ja probleemülesandeid, tutvuda ka algkoolimatemaatikasse otseselt mitte kuuluvate teemadega, treenida kiiret peastarvutamist ja leida alternatiivvõimalusi tüüpilistele lahenduskäikudele. Ringis tekitatakse õpilastes huvi matemaatiliste ülesannete lahendamise vastu nii üksikult, paaris, kui ka rühmatöö kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib ka, kuidas suhelda, teha ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks, õpetada teisi, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Algastme matemaatikahuvilisi õpilasi (3.-4. klass).

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäevti kell 14.05-14.50.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A213.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nutikad matemaatikud” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:  3.-4. klass http://www.eformular.com/sipelgas/nutikadmatemaatikud3.html

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos”

Huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal

Kosmosering „Päikesesüsteem ja kosmos“ tutvustab õpilastele astronoomiaalaseid oskusi ja teadmisi. Õpilastes äratatakse huvi tähistaeva sündmuste vastu. Õpetatakse taevakehade ja nähtuste toimimist ning äratundmist. Õppes arendatakse läbi katsete, praktiliste tööde ja vaatluste ratsionaalset mõtlemist. Tutvustatakse seda, kuidas toimivad füüsikaseadused. Oluline on arendada õpilase oskust mõista, argumenteerida ja osata märgata väärinfot.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. klass) kosmoloogiahuvilisi õpilasi. Grupi suurus 16 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Kosmoseringi kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE152200221064825657 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendaja: Rauno Pilvik
e-post: rauno@pilvik.eu

Solistiõpe

Solistiõppe ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö muusika valdkonna solistiõppe huviringis.
Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kokkulepitud aegadel.

Kus toimub?
Viimsi Koolis.

Õppemaks (juhendaja Mari-Liis Rahumets)
Solistiõppe kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE662200221067497477 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Juhendajad:
Mari-Liis Rahumets
e-post: mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee

Mehaanika ja elektroonika (huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal)

Mehaanika ja elektroonika kursuse eesmärgiks on õpilastes huvi tekitamine inseneriteaduste vastu. Mehaanikas antakse baasteadmised staatikas ja dünaamikas. Lisaks arendatakse ruumilist mõtlemist läbi 3D modelleerimise. Elektroonikas õpitakse tundma peamisi füüsikaseadusi elektri kohta ning kinnistatakse see praktikas lihtsamaid elektriskeeme kokku pannes. Huviringis on võimalik välja arendada võistlusrobot – ideest teostuseni! 

Keda ootame osalema?
Põhilastme (5.- 9. kl) mehaanika ja elektroonikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
40 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viimsi Kooli arvutiklassis

Õppemaks
Mehaanika ja elektroonika kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:http://www.eformular.com/sipelgas/mehaanikajaelektroonika.html

Juhendaja:
e-post: peeter@viimsi.edu.ee 

Õmblusring algajatele

Huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal

Õmblusring on mõeldud õpilastele kellele meeldib käeline tegevus ning  kes soovivad omandada õmblusalaseid teadmisi. Õmblemisprotsessi käigus õpitakse tundma tööks vajalikke vahendeid, sh õmblusmasinat ja overlokki ning õpitakse käsitlema triikrauda (lähtuvalt kanga spetsiifikast). Õmblusringi keskmes on praktiline tegevus, toodete valmistamine ja tootetsükli läbitegemine idee sünnist kuni valmis toodeteni.
Olulisel kohal on õpilase avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Õpilane valib ning kombineerib sobivaid materjale, töövahendeid ja tehnikaid ning on valmis oma oskuseid loovalt esemete valmistamisel kasutama.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-4. kl) õmblemisest huvitatud õpilasi. Grupi suurus kuni 10 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Õmblusring algajale õppemaks 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221067497493 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendaja: Kairy Nahkur
e-post: kairy@viimsi.edu.ee

Malering

Maleringis arendatakse laste loogilist mõtlemist, tähelepanu ja taiplikkust ning arvestamist mängupartneriga.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-6. kl) malehuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
70 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 14.05 – 15.05.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C204.

Õppemaks
Maleringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825408 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/maleringviimsi.html

Juhendaja: Hendrik Olde
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring “Lisakursus põhikooli lõpetajale”

Matemaatikaringi „Lisakursus põhikooli lõpetajale“ eesmärgiks on toetada iga õpilase individuaalset arengut matemaatika pädevuse kujunemisel. Huviringis kinnistatakse põhikooli jooksul õpitud teemasid keerulisemaid, loovat ja analüütilist mõtlemist nõudvaid ülesandeid lahendades. Kursusel osalemine annab võimaluse ette valmistuda erinevateks matemaatikavõistlusteks ja sisseastumiskatseteks. Ülesannete lahendamise eesmärgiks on esitada endale väljakutseid, kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu (õppimise toetamine ja vahelduse pakkumine läbi IKT vahendite).

Keda ootame osalema?
Keskastme (9. klass) matemaatikahuvilisi õpilasi. Grupi suurus 24 õpilast.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 15.30 – 16.30.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul).

Õppemaks
Lisakursuse õppemaks 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE082200221064825686 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
: http://www.eformular.com/sipelgas/lisakursusmatemaatika.html

Juhendaja: Kairi Heinsalu
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Nutikad matemaatikud edasijõudnutele

Matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ on mõeldud 5. ja 6. klassi õpilastele, kellele tavaline koolimatemaatika on liiga lihtne ning kes tahaksid lahendada keerulisemaid loogika-, nuputamis- ja probleemülesandeid, tutvuda ka põhikooli teise astme matemaatikasse otseselt mitte kuuluvate teemadega, treenida kiiret peastarvutamist ja leida alternatiivvõimalusi tüüpilistele lahenduskäikudele. Ringis tekitatakse õpilastes huvi matemaatiliste ülesannete lahendamise vastu nii üksikult, paaris, kui ka rühmatöö kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib ka, kuidas  suhelda, teha ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks, õpetada teisi, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-6. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
52 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 15.00-15.45.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A213

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nutikad matemaatikud” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/nutikadmatemaatikudedasijoudnu.html

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Õmblemine ja mood (huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal)

Õmblemine arendab käelist tegevust, ilumeelt ja loovust. Õmblusringi keskmes on praktiline tegevus, toodete valmistamine ja tootetsükli läbitegemine idee sünnist kuni valmis toodeteni. See on õpilase tegevus eluliste probleemide lahendamise nimel, selleks juba olemasolevaid teadmisi ja käelisi oskusi kasutades ning vajadusel uusi juurde õppides. Olulisel kohal on õpilase avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Õpilane valib ning kombineerib sobivaid materjale, töövahendeid ja tehnikaid ning on valmis oma oskuseid loovalt esemete valmistamisel kasutama.
Ringis osalejad saavad õmmelda neid rõivaesemeid, mida nad soovivad ja vajavad. Õpilastel on võimalik valida endale sobiv tegumood ning see teostada.  Peale rõivaste on võimalik õmmelda ka kotte, pehmeid mänguasju, sisustustekstiile, lapitehnikas esemeid  ja palju muud.
Juhendamine toimub individuaalselt vastavalt iga õpilase töö keerukusele. Riidematerjalid ostavad õpilased ise või leiavad koolis olemasolevatele materjalidele kasutuse.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-9. kl) õmblemisest huvitatud õpilasi. Grupi suurus kuni 10 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viimsi Koolis C104

Õppemaks
Õmlemine ja mood õppemaks 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221067497493 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendaja: Kairy Nahkur
e-post: kairy@viimsi.edu.ee

V-eelkooliealiste laste arendusring

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.
V-eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

Õpetaja Eve Skoglund, esmaspäeviti kell 15.00-17.30 http://www.eformular.com/sipelgas/eelkool1.html

Õpetaja Anneli Saluri, esmaspäeviti kell 15.00-17.30 http://www.eformular.com/sipelgas/eelkool6.html

Õpetaja Katrin Sakk, esmaspäeviti kell 15.00-17.30 http://www.eformular.com/sipelgas/eelkool5.html

Õpetaja Maarika Koks, kolmapäeviti kell 15.30-18.00 http://www.eformular.com/sipelgas/eelkool4.html

Õpetaja Maris Esko, kolmapäeviti kell 15.00-17.30 http://www.eformular.com/sipelgas/eelkool2.html

Õpetaja Anni Hallik, kolmapäeviti kell 15.00-17.30 http://www.eformular.com/sipelgas/eelkool3.html

Kontakt: Peeter Sipelgas, peeter@viimsi.edu.ee


Mõtte- ja lauamängude ring

Mõtte- ja lauamängude ring toetab lapse mitmekülgset arengut, arendades erinevaid kognitiivseid-, sotsiaalseid- ja keelelisi oskusi. Mängimine toimub eakaaslastega rühmades või paarides ning läbi suhtlemise õpitakse mängima erinevaid tuntud laua- ja mõttemänge. Õpitud mänge oskab ringitunnis aktiivselt osalenud õpilane õpetada edasi kaaslastele. Laps tutvub põgusalt õpitavate mängude ajalooga, õpib tundma mängureegleid, arvestama kaaslastega ning treenib mälu, püsivust, sihikindlust ja tähelepanelikkust.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-3. kl) õpilasi.

Õppekava maht
52 akadeemilist tundi

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.00 – 15.00 (1. klassid) ja 15.10 – 16.10 (2.-3. klassid).

Kus toimub?
Viimsi Koolis A204

Õppemaks
Mõtte- ja lauamängude ringi õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE682200221064825576 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
1. kl http://www.eformular.com/sipelgas/mottejalauamangud1.html
2.-3. kl http://www.eformular.com/sipelgas/mottejalauamangud23.html

Juhendaja: Tiivi Väll
Kontakt: tiivi.vall@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid