Viimsi Kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Viimsi Koolis 2021/2022 õppeaastal

Klikkides huviringi nimele jõuad huviringi infoni allpool. Tagasi üles saamiseks vajuta veebilehitseja “tagasi” nuppu.

Hispaania keel ja kultuur

Teadusring “Taibu”

Programmeerimine algajatele

Multimeediaring

Robootika

Eksperimentaalne loodusteadus

Matemaatikaring “Nupula”

Animatsiooniring “Teen ise multifilmi”

Rebase Ruudi loodusring

Arhitektuuriring “Ruum ja vorm”

Huviring “Hiina keel ja kultuur”

Programmeerimisring “Püüton”

Näitering “EKSPERIMENT”

Näitetrupp “WILHELMIINE”

Näitetrupp “WILHELMIINE” edasijõudnutele

Rockiring

Eesti rahvatants

Kunsti- ja meisterdamise ring

Matemaatikakursus “Eukleides”

Matemaatikaring “Nutikad matemaatikud”

Matemaatikaring “Nuputaja”

Kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos”

Muusikateater

Ansamblilaul

Solistiõpe

Rootsi keel ja kultuur

Käsitööring

Laste jooga

Küberkaitse

Kosmosetehnika

Ettevõtlus

Loovusring “Muinasjutud”

Mehaanika ja elektroonika

Õmblusring

Malering

Matemaatikaring “Lisakursus põhikooli lõpetajale”

Nutikad matemaatikud edasijõudnutele

Itaalia keel ja kultuur

Õmblemine ja mood

Poistekoor

V-eelkooliealiste laste arendusring

Visuaalkultuuri ja kunstikursus “Nihkes küsimused”

Hispaania keel ja kultuur

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Hispaania keele ringis tekitatakse õpilastes huvi hispaania keele vastu, seejuures antakse ülevaade mitte ainult keele algteadmistest, vaid ka hispaaniakeelsete maade kultuurist. Hispaania keele ring on hea võimalus õppida keelt läbi mängulisuse ning pakkuda lastele teistsugust õpistiili.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-8. kl) hispaania keele ja kultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti
kell 15.00 – 16.00 (alustajad)
kell 16.00 – 17.00 (jätkajad)

Kus toimub?
Viims Koolis A305

Õppemaks
Hispaania keele ja kultuuri ringi õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825411 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
alustajad: https://www.eformular.com/sipelgas/hispaaniakeelviimsi1.html

jätkajad: https://www.eformular.com/sipelgas/hispaaniakeelviimsi2.html

Juhendaja: Christi Unt
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Teadusring “Taibu”

Salakiri – kuidas on see võimalik? 
Värvilised lahused? 
Kuidas on võimalik ehitada tuld purskavat vulkaani? 
Kuidas saada terve muna pudelisse? 
Tuli sinu käes – on see võimalik? 
Kuidas teha ehtsat rahapesu? 
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”.
Koolil on korralik loodusainete laboratoorium ja noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema? 
Algastme (2.-4. kl) teadmishimulisi õpilasi. 

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub? 
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.10 – 14.55 või 15.05 – 15.50; neljapäeviti 14.10 – 14.55 või 15.05 – 15-50. 
Teisipäeviti 2. ja 3. klassid (üle nädala) ja neljapäeval 4. klassid (üle nädala). 
NB! nimekiri koos aegadega saadetakse osalejatele

Kus toimub? 
Viimsi Kooli loodusainete laboris (2. korrusel ruumis C216) 

Õppemaks
Teadusringi “Taibu” kuutasu 6 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.
Registreerimine
2. klasside grupid
kell 14.10-14.55 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu21.html
kell 15.05-15.50 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu22.html

3. klasside grupid 
kell 14.10 – 14.55 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu31.html
kell 15.05 – 15.50 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu32.html

4. klasside grupid
kell 14.10-14.55 https://www.eformular.com/sipelgas/taibu41.html

kell 15.05-15.50 http://www.eformular.com/sipelgas/taibu42.html

Ringi juhendaja: Peeter Sipelgas 
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Programmeerimine algajatele

Ring keskendub programmeerimise algtõdede õppimisele läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutame programmeerimiskeelt (-keskkonda) Scratch (vabavara). Scratch on uue põlvkonna graafiline programmeerimissüsteem, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti omandada programmeerimise põhimõtted ning tüüpilised vahendid ja tegevused, mida kasutatakse ka tavapärastes tekstipõhistes programmeerimiskeeltes.

Scratchis pannakse programm kokku käsuplokkidest hiire abil.
Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Õpilased omandavad ka programmide silumise ja testimise vilumuse.

Keda ootame osalema?
Alg- või põhiastme (3.-6. kl) programmeerimisest huvitatud õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti:
kell 14.10 – 14.55 (alustajad)
kell 15.05 – 15.50 (jätkajad)

Kus toimub?
Viimsi Koolis C137.

Õppemaks
Programmeerimine algajatele kuutasu 15 eurotuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE912200221064825356 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
alustajad: http://www.eformular.com/sipelgas/programmeeriminealgajatele.html

jätkajad: http://www.eformular.com/sipelgas/programmeeriminealgajatele2.html

Ringi juhendaj
a: Martin Männik
e-post: martin.mannik@vgm.edu.ee 

Multimeediaring

Multimeediaringis tutvutakse erinevate võimalustega oma mõtteid visualiseerida. Vabavaralisi programme ja keskkondi kasutades leiab õpilane endale sobiva võimaluse erinevaid multimeedia objekte luua. Pildistamine ja filmimine on tänapäevaste vahenditega imelihtsaks muutunud, vajuta ainult nupp alla ning juba ongi võimalus kõike talletada. Pilt ja video muutuvad aga palju vaadatavamaks, kui neid veidikene töödelda. 3D maailm ning selle võimalused avarduvad pidevalt, sellepärast vaatame ka 3D objektide loomist ning 3D printimist.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. kl) multimeediahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.10 – 15.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A301.

Õppemaks

Multimeediaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE912200221064825356 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/multimeediaring.html

Ringi juhendaja: Anna Borissova 
e-post: anborissova@gmail.com

Robootika

Robootika on õpilaste jaoks värav tehnikamaailma. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Korraldatakse koolisiseseid robootikavõistlusi ja osaletakse rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.
 
Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-8. kl) robootikahuvilisi õpilasi.
Vabade kohtade olemasolul võivad tulla ka teised, kellel on tõsine huvi antud valdkonna vastu.

Õppekava maht

120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust igal kolmapäeval kolmes grupis: 
2.-3. klass (esimese õppeaasa õpilased) kell 14.15 – 15.15
3.-4. klass (teise õppeaasta õpilased) kell 15.15 – 16.15
5.-8. klass (kolmanda ja neljanda õppeaasta õpilased kell 16.15 – 17.15 

Kus toimub?
Viimsi Kooli arvutiklassis C-137.

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: 
2.-3. klass: http://www.eformular.com/sipelgas/robootika3.html
3.-4. klass: http://www.eformular.com/sipelgas/robootika4.html
5.-8. klass: http://www.eformular.com/sipelgas/robootika57.html

Juhendajad: Ilja Serenko, Katrin Kiilaspää
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Eksperimentaalne loodusteadus

Tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemisel on tähtsal kohal eksperimendid. Uurimuslik tegevus on loodusteadustes keskne bioloogiat, keemiat ja füüsikat integreeriv osa. Loodusteaduste huviline saab ennast proovile panna teadlase rollis. Noored uurijad õpivad nägema probleeme, sõnastama uurimisküsimusi ja hüpoteese, planeerima ja läbi viima eksperimenti hüpoteesi kontrollimiseks, andmeid töötlema ja analüüsima ning järeldusi tegema.
Eksperimentide läbiviimiseks kasutatakse ringitöös digitaalseid Verneiri andmekogujaid ja andureid. Andmete töötlemisel ja esitlemisel kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
Uurime üheskoos selliseid põnevaid teemasid nagu:
fotosünteesi ja hingamist;
juuksekarva elastsust;
valguse intensiivsust;
pendli võnkumist;
suhkru pärmkäärimist;
lihtsuhkrute sisalduse uurimine puu- ja juurviljades;
kodukeemia happelisuse-aluselisuse (pH) uurimine jne.

Keda ootame osalema?
Keskastme (5.-6. kl) loodus- ja täppisteaduste huvilisi õpilasi

Millal toimub?
Alates oktoobrist neljapäeviti kell 14.10-14.55 või 15.05-15.50 (üle nädala).

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Kus toimub?
Viimsi Kooli loodusainete laboris (suure maja II korrusel ruum C216)

Õppemaks

Eksperimentaalse loodusteaduse kuutasu 6 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
kell 14.10-14.55 (grupp täis)kell 15.05-15.50 http://www.eformular.com/sipelgas/eksperimentaalne61.html

Ringi juhendaja: Peeter Sipelgas
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring “Nupula”

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt. Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.  

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti
1. klassid kell 13.15 – 14.00.
2. klassid kell 14.10 – 14.55.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub)

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulaviimsi.html
2. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulaviimsi2.html

Ringi juhendaja
: Raina Vilkes
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Animatsiooniring “Teen ise multifilmi”

Animatsiooniring „Teen ise multifilmi“ toetab lapse mitmekülgset arengut, õpetades loo jutustamisoskust läbi tänapäevase tehnoloogia ja audiovisuaalsete lahenduste. Proovitakse enimlevinud animatsioonitehnikaid, õpitakse kasutama animeerimiseks vajalikku riist- ja tarkvara ning kasutama animatsiooni oma loominguliste ideede väljendusvahendina. Kuna töö toimub rühmades, kutsub see üles sotsialiseeruma, oma tööd planeerima ja looma toimivat ülesannete jaotust, mis lähtub üksteise tugevuste ja oskustega arvestamisest.

Valmis filme saadame kindlasti festivalidele ning paneme soovi korral üles ka YouTube’i.
Animafilmis on KÕIK VÕIMALIK! 

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-9. kl) filmihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kahes grupis kell 14.15 – 15.00 või 15.10 – 15.55.

Kus toimub?
Viimsi Kooli klassiruumis A206.

Õppemaks
Animatsiooniringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE172200221064825330 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
algajate grupp: http://www.eformular.com/sipelgas/animatsioonikursus1.html 

jätkajate grupp: http://www.eformular.com/sipelgas/animatsioonikursus2.html 

Juhendaja: Kadi Sink
e-post: kadi.sink@artun.ee 

Rebase Ruudi loodusring

Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.


Keda ootame osalema?
Algastme (1. kl) loodushuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 13.15-14.00 või teisipäeviti kell 13.15-14.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (esmaspäev A107 ja teisipäev A113).

Õppemaks
Rebase Ruudi loodusringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825327 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
esmaspäev kell 13.15-14.00 https://www.eformular.com/sipelgas/ruudiviimsi.html

teisipäev kell 13.15-14.00 https://www.eformular.com/sipelgas/ruudiviimsi2.html

Juhendaja: Liis Rostin
e-post: rebaseruudi@gmail.com

Arhitektuuriring “Ruum ja vorm”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Arhitektuuriring „Ruum ja vorm“ tutvustab õpilasele arhitektuurialaseid oskusi ja teadmisi. Huviring toetab õpilase mitmekülgset arengut ning aitab arendada tema mõtlemis- ja arusaamisvõimet ruumilisest keskkonnast. Õpilases äratatakse huvi meie igapäeva elukeskkonna kujundamisprotsessi vastu. Õppesisus põimuvad loominguline ja eksperimenteeriv lähenemine ratsionaalse ja läbimõeldud otsustega. Oluline on õpilase oskus märgata ja väärtustada meid ümbritsevat ruumi ning pakkuda lahendusi, mis muudaksid seal viibimise kasutajasõbralikuks ja huvitavaks. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud loomingulistele õpilastele, kes soovivad end arendada läbi käelise tegevuse.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (2.-6. kl) arhitektuuri- ja kunstihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti: kell 14.05-14.50 (2.-3. kl) ja kell 15.00-15.45 (4.-6. kl).

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Arhitektuuriringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825314 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
2.-3. klass http://www.eformular.com/sipelgas/arhitektuuriring23.html

4.-6. klass http://www.eformular.com/sipelgas/arhitektuuriring46.html

Juhendaja: 
e-post:  

Huviring “Hiina keel ja kultuur”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Huviringi “Hiina keel ja kultuur” eesmärkideks on:
1) hiina keele ja kultuuri vastu huvi tekitamine, selle hoidmine ja sihikindel arendamine;
2) anda õppijale aluspõhi mandariini hiina keele põhioskustes (kuulamine, rääkimine, lugemine, kirjutamine ja arusaamine);
3) anda ülevaade hiina keele kultuurilisest taustast ning hiina kultuurist.

Keda ootame osalema? 
Põhi- ja ülemastme (5.-10. kl) hiina keele ja kultuuri huvilisi õpilasi.
NB! grupid avatakse, kui tuleb vähemalt 8 huvilist

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub? 
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kahes grupis: kell 15.00 – 16.00 (alustajad), kell 16.00 – 17.00 (jätkajad).

Kus toimub? 
Viimsi Koolis klassiruumis C115.

Õppemaks
Huviringi “Hiina keel ja kultuur” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825408 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
algajate grupp

jätkajate grupp: 

Info: Peeter Sipelgas, peeter@viimsi.edu.ee

Näitering “EKSPERIMENT”

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Suhtlemisel on igapäevaelus oluline roll, näiteringis püütakse selle kaudu õpilasi julgustada olema enesekindlam, õpetada meeskonnatööd ja lahendama probleeme, arutlema, analüüsima, kuulama oma keha ja vaimu – seda kõike teatritegemise kaudu.
Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme (2.-12. kl) teatrihuvilisi õpilasi. Nooremate ja keskmise vanusegrupi suurus, gümnaasiumi grupi suurus 20 õpilast.

Õppekava maht
216 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
nooremate grupp (2.-5. kl) alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 13.00 – 14.30.
Keskmine vanusegrupp (6.-8. kl) alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.00 – 17.00.
Gümnaasiumi grupp alates septembrikuust esmaspäeviti kell 16.00-19.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näiteringi Eksperiment kuutasu 31 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825495 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
Noorem vanusegrupp: https://www.eformular.com/sipelgas/naiteringeksperiment.html
Keskmine vanusegrupp: https://www.eformular.com/sipelgas/naiteringeksperimentkeskmine.html
Gümnaasium: https://www.eformular.com/sipelgas/naiteringeksperimentgymnaasium.html

Juhendaja: Külli Täht
e-post: kylli.taht@vgm.edu.ee

Programmeerimisring “Püüton”

Programmeerimisringis “Püüton” omandatakse algteadmised programmeerimisest Pythoni keele näitel. Ring õpetab loogilist mõtlemist, järelduste tegemist, eri lahenduste otsimist ning programmeerimiskeelte üldist struktuuri. Õppides tundma Pythonit, on hiljem lihtsam selgeks õppida ka teisi programmeerimiskeeli. Infotehnoloogia on väga laialdaselt kasutatav ja veel praegugi kiirelt arenev tegevusala, kus jagub palju erinevaid väljakutseid igas vanuses huvilistele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-9. kl) infotehnoloogiahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 15.00 – 16.00.

Kus toimub?
Viimsi koolis A301.

Õppemaks
Programmeerimisringi “Püüton” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825369 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/pyytonviimsi.html

Juhendaja: Robert Pärnpuu, TalTechist
e-post: robert.parnpuu@gmail.com

Näitetrupp “WILHELMIINE”

Näitetrupis „Wilhelmiine“ tekitatakse õpilastes huvi suulise ja kehalise eneseväljenduse, näitlemise ja teatri vastu loovõpetuse, kõnetehnika, lavalise liikumise, deklamatsiooni, improvisatsiooni, mänguteraapia, analüüsi ja näitlejameisterlikkuse kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib, kuidas suhelda, ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks teha, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-4. kl) esinemis-, näitlemis- ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
162 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates septembrikuu teisest nädalast esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14.05-14.50.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näitetrupp “Wilhelmiine” kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
https://www.eformular.com/sipelgas/naiteruppwilhelmiine.html

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Näitetrupp “WILHELMIINE” edasijõudnutele

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Näitetrupi „Wilhelmiine“ edasijõudnutes saavad osaleda algastme lõpetanud õpilased, kellel on huvi suulise ja kehalise eneseväljenduse, näitlemise ja teatri vastu ning kes saavad end edasi arendada loovõpetuse, kõnetehnika, lavalise liikumise, deklamatsiooni, improvisatsiooni, mänguteraapia, analüüsi ja näitlejameisterlikkuse kaudu. Vanem aste on õpilastele, kelles peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib, kuidas suhelda, ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks teha, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-6. kl) esinemis-, näitlemis- ja teatrihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
108 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates septembrikuus teisest nädalast kolmapäeviti kell 15.00-16.30.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Näitetrupp “Wilhelmiine” kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Rockiring

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Rockiringis toimuv õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes on huvitatud instrumentaal- ja vokaalmuusikast ja praktilisest väljundist – ansamblimängust. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust.

Keda ootame osalema?
Põhiastme muusikahuvilisi õpilasi, kellel on omandatud esmane pilliõppeoskus.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti kell 15.00-15.45.

Kus toimub?
Bändiruumis

Õppemaks
Rockiringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825521 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/rockiring.html

Juhendajad
: Kätlin Puhmaste
e-post: katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee

Eesti rahvatants

Eesti rahvatants on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele.
Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja/või eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (1. kl, 2.-3. kl ja 6.-7. kl) rahvatantsu ja rahvakultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
180 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates septembrikuu teisest nädalast neljapäeviti
1. klass kell 13.00 – 14.00 
2.-3. klass kell 14.00 – 15.00
6.-7. klass kell 15.00 – 16.00

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Eesti rahvatants kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825563 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine

1. klass https://www.eformular.com/sipelgas/rahvatants12.html
2.-3. klass https://www.eformular.com/sipelgas/rahvatants56.html
6.-7. klass https://www.eformular.com/sipelgas/rahvatants79.html

Juhendaja: 
Agne Kurrikoff-Herman
e-post: agne@tantsuagentuur.ee

Kunsti- ja meisterdamise ring

Kunsti- ja meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast tegevusest rõõmu tunda. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-3. kl) kunsti- ja meisterdamishuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.00-16.00 või reedeti kell 14.00-15.00..

Kus toimub?
Viimsi Koolis klassiruumis A201.

Õppemaks
Kunsti- ja meisterdamise ringi kuutasu 22 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE312200221064825466 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/kunstjameisterdamine.htm

Juhendaja: Merike Hindreus
e-post: merike.hindreus@vgm.edu.ee

Matemaatikakursus “Eukleides”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Matemaatika õppimisel ei õpita ainult arvutama, vaid loogiliselt probleeme lahendama. Matemaatikakursuse “Eukleides” eesmärk on tekitada õpilastes huvi reaalainete vastu läbi erinevate tegevuste, milleks on probleemide märkamine, loovalt lahendamine ning saadud tulemustele tuginedes järelduste tegemine ja arutlema õppimine. Põhirõhk on matemaatilise maailmapildi loomisel ja loogilise mõtlemise arendamisel. Õppetöö vältel tehakse avastusi ja käsitletakse probleemülesandeid matemaatika ajaloo, erinevate kultuuride arvusüsteemide, aritmeetika, geomeetria ning mõtlemisseaduste kontekstis. Erinevate matemaatiliste probleemülesannete lahendamisel saavad õpilased kogeda ahhaa-efekti kaudu eduelamust, avastamis- ning millegi ise valmistegemise rõõmu. Teadmised omandatakse ise- ja koostegemise kaudu. Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise, loova, süsteemse, ruumilise mõtlemise ning kujutlusvõime arendamisele.

Keda ootame osalema?
Põhiastme matemaatikahuvilisi õpilasi (7.-9. klass).

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.05-15.50.

Kus toimub?
Viimsi Koolis klassiruumis C305.

Õppemaks
Matemaatikakursuse “Eukleides” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE082200221064825686 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: 

Juhendaja: Kairi Nurk 
e-post: kairi.nurk@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring “Nutikad matemaatikud”

Matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ on mõeldud 3. -4. kl klassi õpilastele, kellele tavaline koolimatemaatika on liiga lihtne ning kes tahaksid lahendada keerulisemaid loogika-, nuputamis- ja probleemülesandeid, tutvuda ka algkoolimatemaatikasse otseselt mitte kuuluvate teemadega, treenida kiiret peastarvutamist ja leida alternatiivvõimalusi tüüpilistele lahenduskäikudele. Ringis tekitatakse õpilastes huvi matemaatiliste ülesannete lahendamise vastu nii üksikult, paaris, kui ka rühmatöö kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib ka, kuidas suhelda, teha ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks, õpetada teisi, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Algastme matemaatikahuvilisi õpilasi (3.-4. klass).

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti või neljapäeviti kell 14.05-14.50.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A213.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nutikad matemaatikud” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:  3.-4. klass
http://www.eformular.com/sipelgas/nutikadmatemaatikud3.html  
https://www.eformular.com/sipelgas/nutikadmatemaatikud34.html

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring “Nuputaja”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal!

Matemaatikaringi „Nuputaja“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Eriline tähelepanu õpitavast arusaamisel ning loogilise ja loova mõtlemise arendamisel. Ülesannete lahendamise eesmärgiks on esitada endale väljakutseid, kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu (õppimise toetamine ja vahelduse pakkumine läbi IKT vahendite).

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (4.-5. klass) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nuputaja” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE842200221064825385 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine 

Juhendaja: Helen Kähr
e-post: helen.kahr@viimsi.edu.ee

Kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos”

Kosmosering „Päikesesüsteem ja kosmos“ tutvustab õpilastele astronoomiaalaseid oskusi ja teadmisi. Õpilastes äratatakse huvi tähistaeva sündmuste vastu. Õpetatakse taevakehade ja nähtuste toimimist ning äratundmist. Õppes arendatakse läbi katsete, praktiliste tööde ja vaatluste ratsionaalset mõtlemist. Tutvustatakse seda, kuidas toimivad füüsikaseadused. Oluline on arendada õpilase oskust mõista, argumenteerida ja osata märgata väärinfot.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. klass) kosmoloogiahuvilisi õpilasi. Grupi suurus 16 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.00-16.20.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C123

Õppemaks
Kosmoseringi kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE152200221064825657 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
kell 15.00 – 16.20
https://www.eformular.com/sipelgas/kosmosering.html

Juhendaja: Rauno Pilvik
e-post: rauno@pilvik.eu

Muusikateater

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Muusikateatri õpe on mõeldud muusikateatri huvilistele õpilastele, kes soovivad läbi praktilise kogemuse arendada loovust, esinemise julgust, muusikalist kuulmist, rütmitunnetust, teoreetilisi teadmisi noodiõppest ning lavalist eneseväljendust.
Õppekava koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest, kus arvestatakse iga õpilase loovust ja individuaalseid võimeid.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (3.-8. klass) teatri ja muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
90 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kolme õppeaasta peale.

Millal toimub?
Kolmapäeviti kell 15.15-17.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas.

Õppemaks
Muusikateatri kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE682200221064825576 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/muusikateater.html

Juhendaja: Külli Talmar
e-post: kylli.talmar@viimsi.edu.ee

Ansamblilaul

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal.

Ansamblilaul on mõeldud lauluhuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada ühiselt laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist.
Musitseerides arendatakse õpilase isikupära ja loovust, omandatakse oskused ja teadmised üksi ja koos musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas õppides arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, kontsentratsioonivõimet, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, paindlikkust ning kujundatakse õpilase enesehinnangut ja õpimotivatsiooni.
Ühislaulmise kaudu arendatakse õpilase sotsiaalseid oskusi ning kasvatatakse isamaaarmastust ja luuakse valmisolek elukestvaks koorilauluharrastuseks.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
35 akadeemilist tundi, mis on jaotatud ühe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 16.00-16.45.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A101.

Õppemaks
Ansamblilaulu kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE662200221067497477 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/ansamblilaul.html

Juhendajad: Kätlin Puhmaste ja Mari-Liis Rahumets
e-post:katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee, mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee

Solistiõpe

Solistiõppe ainekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö muusika valdkonna solistiõppe huviringis.
Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud muusikahuvilistele õpilastele, kes soovivad ennast väljendada laulmise kaudu. Ainekava toetab loovat ja õpilaste individuaalseid võimeid arvestavat õpetamist. Silmas on peetud maksimaalselt iga õppuri võimeid, loovust ja koostöövalmidust.

Keda ootame osalema?
Alg-, põhi- ja ülemastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kokkulepitud aegadel.

Kus toimub?
Viimsi Koolis.

Õppemaks (juhendaja Mari-Liis Rahumets)
Solistiõppe kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE662200221067497477 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Õppemaks (juhendaja Kätlin Puhmaste)
Solistiõppe kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825521 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.
Grupp on täis

Juhendajad:
Mari-Liis Rahumets
e-post: mari-liis.rahumets@viimsi.edu.ee

Kätlin Puhmaste
e-post: katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee

Rootsi keel ja kultuur

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Huviringis „Rootsi keel ja kultuur“ toetatakse õpilaste võõrkeeltehuvi ning antakse võimalus tutvuda ja õppida Rootsi kui meie naaberriigi keelt ning kultuuri. Õpilane saab lisaks algaja taseme (A2.1-A2.2) keeleoskusele võimaluse lähemalt tutvuda Rootsi ühiskonna, rahva ja kultuuri eripäradega. Huviringis väärtustatakse Rootsi ja Eesti ühist ajalugu ning innustatakse õpilasi osalema Eestis toimuvatel Rootsi kultuuriüritustel.

Keda ootame osalema?
Põhi- ja ülemastme (6.-10. klass) rootsi keele ja kultuuri huviilisi õpilasi. Grupp avatakse vähemalt 10 huvilise korral.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 15.00-16.30.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum C202).

Õppemaks
Rootsi keele ja kultuuri õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE362200221067497435 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine 

Ringi juhendaja: Katrin Keskla, katrin.keskla@viimsi.edu.ee

Käsitööring

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal!

Käsitööringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, värvitaju, ilumeelt, kujutlusvõimet jne. Õpilasi innustatakse rakendama oma loovust ja fantaasiat ning loovast tegevusest rõõmu tundma. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpitakse koos teistega töötama, üksteist abistama, enda ja teiste tööd väärtustama.

Keda ootame osalema?
Algastme (2. kl) käsitööhuvilisi õpilasi. Grupi suurus 10 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?

Kus toimub?
Viimsi Koolis.

Õppemaks
Käsitööringi õppemaks 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbanga EE222200221067497493 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine 

Ringi juhendaja

Laste jooga

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal.

Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all alustab tegevust huviring “Laste jooga”. Laste jooga on tund, kus läbi mängude ja lugude liigutakse ühelt joogaharjutuselt ehk asanalt teisele, lauldakse, joonistatakse ja luuakse koos.
Jooga tunnis pöörame tähelepanu oma kehale, hingamisele ja emotsioonidele. Läbi jooga muutuvad lapsed paindlikumaks ja tugevamaks ning nad oskavad tulla paremini toime oma emotsioonidega. Samuti arendab jooga koordinatsiooni, suhtlemist, keskendumist ja õpetab lõdvestuma.
Läbivateks teemadeks tunnis on meid ümbritsev loodus ja põhiväärtused.

Keda ootame osalema?

Algastme (1.-3. klass) joogahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Laste jooga kuutasu 16 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a EE222200221064825628 Swedbangas iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine

Juhendajad:  

Küberkaitse

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Küberkaitse on õpilaste jaoks väga aktuaalne teema. Noored viibivad internetis sageli rohkem kui päris maailmas ning on teada, et küberkurjategijad on alati sammu kaitsjatest eespool. Küberkaitse huviring annab õpilastele baasteadmised küberohtudest, mida nende vastu teha ning kuidas paljud tänapäeva süsteemid toimivad. Õppides juba varakult küberkaitse aluseid, hoiame interneti turvalisemana. 

Keda ootame osalema?
Põhi- ja ülemastme (5.- 10. kl) küberkaitse huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
40 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.15- 15.00.

Kus toimub?
Viimsi Kooli arvutiklassis A301.

Õppemaks
Küberkaitse kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.
Registreerimine:

Juhendajad: Aleks Koha
e-post: aleks.koha@gmail.com

Kosmosetehnika

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Kosmosetehnika huviring on retk astronoomia maailma, kus tutvutakse astronoomia põhitõdede ja tehnoloogiaga. Huviringis õpitakse tundma ja kasutama erinevaid kosmose uurimise tehnilisi vahendeid ning projektitöö käigus valmivad kosmose uurimise lihtsamad seadmed. Vaatluste ja praktiliste tööde kaudu arendatakse õpilaste probleemide märkamise, sõnastamise ja planeerimise oskust. 

Keda ootame osalema?
Põhiastme (6.-9. klass) kosmosetehnikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
80 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust üle kolmapäeva kell 16.15-17.15.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C123.

Õppemaks
Kosmosetehnika kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221063596929 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/kosmosetehnika.htmlJuhendaja: Rauno Pilvik
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Ettevõtlus

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Kuna üks huvitegevuse väljunditest on lastes innovaatilisuse, riskeerimise ja ettevõtlikkuse suurendamine, siis ettevõtluse ring kombineeritult teiste huviringidega aitab seda väljundit võimendada. Ettevõtluse ringis antakse ülevaade ettevõtluse baastõdedest ning viiakse läbi praktilisi ülesandeid. Õpilane saab soovi korral oma idee ringi abiga õpilasfirmaks välja arendada.

Keda ootame osalema?

Põhi- ja ülemastme (5.- 11. kl) ettevõtluse huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
40 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust 

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Ettevõtluse ringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.
Registreerimine:Juhendajad: Aleks Koha 
e-post: aleks.koha@gmail.com

Loovusring “Muinasjutud”

Ringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Loovusring “Muinasjutud” tutvustab õpilasele kirjanduse, teatri, muusika, kunsti ja arhitektuurialaseid oskusi ning teadmisi. Huviring toetab õpilase mitmekülgset arengut ning aitab luua ja tugevdada ühendusi erinevate kunstide vahel. Õpilastes äratatakse huvi väljendama ennast nii sõna, keha, helide kui ka visuaali kaudu. Samuti aitab huviring arendada analüüsivõimet. Huviring on mõeldud loomingulisele õpilasele, kellele meeldib nii joonistada, laulda kui ka muinasjuttude üle arutleda. Samuti sobib huviring erinevate kunstidega tutvumiseks ja nende hulgast oma lemmiku välja selgitamiseks.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-3. klass) teatri-, muusika-, arhitektuuri- ja kunstihuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti kell 13.30 – 14.15.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A215.

Õppemaks
Loovusringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE612200221064825314 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/muinasjutud.html

Juhendaja: Liisi Aomets
e-post: miniliisi@gmail.com 

Mehaanika ja elektroonika

Mehaanika ja elektroonika kursuse eesmärgiks on õpilastes huvi tekitamine inseneriteaduste vastu. Mehaanikas antakse baasteadmised staatikas ja dünaamikas. Lisaks arendatakse ruumilist mõtlemist läbi 3D modelleerimise. Elektroonikas õpitakse tundma peamisi füüsikaseadusi elektri kohta ning kinnistatakse see praktikas lihtsamaid elektriskeeme kokku pannes. Huviringis on võimalik välja arendada võistlusrobot – ideest teostuseni! 

Keda ootame osalema?
Põhilastme (5.- 9. kl) mehaanika ja elektroonikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
40 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.
Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti kell 15.15 – 16.15.

Kus toimub?
Viimsi Kooli arvutiklassis C-137.

Õppemaks
Mehaanika ja elektroonika kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.
Registreerimine:http://www.eformular.com/sipelgas/mehaanikajaelektroonika.html
Juhendaja: Christian Roos Tallinna Tehnikaülikoolist
e-post: peeter@viimsi.edu.ee 

Õmblusring algajatele

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Õmblusring on mõeldud õpilastele kellele meeldib käeline tegevus ning  kes soovivad omandada õmblusalaseid teadmisi. Õmblemisprotsessi käigus õpitakse tundma tööks vajalikke vahendeid, sh õmblusmasinat ja overlokki ning õpitakse käsitlema triikrauda (lähtuvalt kanga spetsiifikast). Õmblusringi keskmes on praktiline tegevus, toodete valmistamine ja tootetsükli läbitegemine idee sünnist kuni valmis toodeteni.
Olulisel kohal on õpilase avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Õpilane valib ning kombineerib sobivaid materjale, töövahendeid ja tehnikaid ning on valmis oma oskuseid loovalt esemete valmistamisel kasutama.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-4. kl) õmblemisest huvitatud õpilasi. Grupi suurus kuni 10 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.00-15.30

Kus toimub?
Viimsi Koolis C102.

Õppemaks
Õmblusring algajale õppemaks 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221067497493 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendaja: Kairy Nahkur
e-post: kairy@viimsi.edu.ee

Malering

Maleringis arendatakse laste loogilist mõtlemist, tähelepanu ja taiplikkust ning arvestamist mängupartneriga.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-6. kl) malehuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
70 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 14.10-14.55.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C139.

Õppemaks
Maleringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825408 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/maleringviimsi.html

Juhendaja: Hendrik Olde
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Matemaatikaring “Lisakursus põhikooli lõpetajale”

Matemaatikaringi „Lisakursus põhikooli lõpetajale“ eesmärgiks on toetada iga õpilase individuaalset arengut matemaatika pädevuse kujunemisel. Huviringis kinnistatakse põhikooli jooksul õpitud teemasid keerulisemaid, loovat ja analüütilist mõtlemist nõudvaid ülesandeid lahendades. Kursusel osalemine annab võimaluse ette valmistuda erinevateks matemaatikavõistlusteks ja sisseastumiskatseteks. Ülesannete lahendamise eesmärgiks on esitada endale väljakutseid, kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu (õppimise toetamine ja vahelduse pakkumine läbi IKT vahendite).

Keda ootame osalema?
Keskastme (9. klass) matemaatikahuvilisi õpilasi. Grupi suurus 24 õpilast.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.15-16.30

Kus toimub?
Viimsi Koolis C302.

Õppemaks
Lisakursuse õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE082200221064825686 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
: https://www.eformular.com/sipelgas/lisakursusmatemaatika.html

Juhendaja: Anna-Marie Vara
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Nutikad matemaatikud edasijõudnutele

Matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ on mõeldud 5. ja 6. klassi õpilastele, kellele tavaline koolimatemaatika on liiga lihtne ning kes tahaksid lahendada keerulisemaid loogika-, nuputamis- ja probleemülesandeid, tutvuda ka põhikooli teise astme matemaatikasse otseselt mitte kuuluvate teemadega, treenida kiiret peastarvutamist ja leida alternatiivvõimalusi tüüpilistele lahenduskäikudele. Ringis tekitatakse õpilastes huvi matemaatiliste ülesannete lahendamise vastu nii üksikult, paaris, kui ka rühmatöö kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib ka, kuidas  suhelda, teha ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks, õpetada teisi, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-6. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
52 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.00-15.45.

Kus toimub?
Viimsi Koolis A213

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nutikad matemaatikud” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825505 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/nutikadmatemaatikudedasijoudnu.html

Juhendaja: Maarika Koks
e-post: maarika.koks@viimsi.edu.ee

Itaalia keel ja kultuur

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Itaalia keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Itaalia keel on ladina päritolu ja õppimisel on abiks inglise keele oskus, sest grammatikas on neil keeltel sarnasusi, mis toetab arusaamist õpitavast.
Huviringi eesmärk on tekitada huvi itaalia keele vastu, anda põhiteadmised itaalia keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tutvutakse ka itaaliakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (4.-8. kl) itaalia keele ja kultuuri huvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.00-16.00.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C133

Õppemaks
Itaalia keele ja kultuuri õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE362200221067497435 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/itaaliakeel.html

Juhendaja: Gerda Pak
e-post: gerdapak@gmail.com

Õmblemine ja mood

Õmblemine arendab käelist tegevust, ilumeelt ja loovust. Õmblusringi keskmes on praktiline tegevus, toodete valmistamine ja tootetsükli läbitegemine idee sünnist kuni valmis toodeteni. See on õpilase tegevus eluliste probleemide lahendamise nimel, selleks juba olemasolevaid teadmisi ja käelisi oskusi kasutades ning vajadusel uusi juurde õppides. Olulisel kohal on õpilase avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Õpilane valib ning kombineerib sobivaid materjale, töövahendeid ja tehnikaid ning on valmis oma oskuseid loovalt esemete valmistamisel kasutama.
Ringis osalejad saavad õmmelda neid rõivaesemeid, mida nad soovivad ja vajavad. Õpilastel on võimalik valida endale sobiv tegumood ning see teostada.  Peale rõivaste on võimalik õmmelda ka kotte, pehmeid mänguasju, sisustustekstiile, lapitehnikas esemeid  ja palju muud.
Juhendamine toimub individuaalselt vastavalt iga õpilase töö keerukusele. Riidematerjalid ostavad õpilased ise või leiavad koolis olemasolevatele materjalidele kasutuse.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-9. kl) õmblemisest huvitatud õpilasi. Grupi suurus kuni 10 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.00-16.30.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C104

Õppemaks
Õmlemine ja mood õppemaks 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221067497493 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/ombleminemood.html

Juhendaja: Kairy Nahkur
e-post: kairy@viimsi.edu.ee

Poistekoor

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Poistekoori õppekava alusel toimuv õpe on mõeldud lauluhuvilistele poistele, kes soovivad ennast väljendada ühiselt laulmise kaudu. Koorilaulul on tasakaalustav ning toetav roll poisi emotsionaalses ja intellektuaalses arengus. Musitseerides arendatakse õpilase isikupära ja loovust, omandatakse   oskused ja teadmised üksi ja koos musitseerimiseks ning loominguliseks eneseväljenduseks. Kooris ja rühmas õppides arendatakse suhtlemis­ ja koostööoskust, kontsentratsioonivõimet, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, paindlikkust ning kujundatakse õpilase enesehinnangut ja  õpimotivatsiooni. Ühislaulmise kaudu arendatakse õpilase sotsiaalseid oskusi   ning kasvatatakse isamaa-armastust ja luuakse valmisolek elukestvaks koorilauluharrastuseks.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme muusikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
Poistekoori õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825521 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendaja: Kätlin Puhmaste
e-post: katlin.puhmaste@viimsi.edu.ee

V-eelkooliealiste laste arendusring

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.
V-eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

Keda ootame osalema?
Eelkooliealisi õppijaid (6- ja 7-aastased). Grupi suurus kuni 16 õpilast.

Õppekava maht
96 akadeemilist tundi

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust maikuu lõpuni.

Kus toimub?
Viimsi Koolis

Õppemaks
V-eelkooliealiste laste arendusringi õppemaks 45 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE202200221067497529 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Juhendajad:
Õpetaja Eve Skoglund: esmaspäeviti kell 16.00 – 18.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool1.html

Õpetaja Triin Arge: teisipäeviti kell 15.00 – 17.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool2.html

Õpetaja Karoliyna Pekkenen teisipäeviti kell 15.00 – 17.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool3.html

Õpetaja Maarika Koks kolmapäeviti kell 16.00 – 18.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool4.html

Õpetaja Katrin Sakk neljapäeviti kell 15.00 – 17.30 https://www.eformular.com/sipelgas/eelkool5.html

Kontakt: Evelin Õunap, evelin.ounap@viimsi.edu.ee

Visuaalkultuuri ja kunstikursus “Nihkes küsimused”

Visuaalkultuuri ja kunstikursusel „Nihkes küsimused“ arendab õpilane läbi kunstiloome visuaalse ja ideepõhise mõtlemise ja mõtestamise oskust. Teoreetilise osa eesmärgiks on arendada õpilaste analüüsioskusi, et nad suudaks vaadelda enda ja teiste teoseid laiemas kultuurikontekstis. Samuti on eesmärgiks tagasiside andmise ja vastuvõtmise arendamine. Praktilise osa käigus proovime erinevaid kunstitehnikaid (fotograafia, film, trükkimine ja joonistamine). Ehitame näiteks oma pinhole kaamera ja katsetame fototransfeeri.
Ühtlasi on kursuse osaks külastada selle toimumise ajal mõnda päevakohast näitust galeriis/muuseumis. Kursus on ka abi neile, kes soovivad teha enda loovtööd foto, video, trükkimise või joonistamisega seotult.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (7.-9. klass) õpilasi. Grupi suurus kuni 16 õpilast.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.00-15.45

Kus toimub?
Viimsi Koolis C141.

Õppemaks
Visuaalkultuuri ja kunstikursuse õppemaks 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221064825628 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/nihkeskysimused.html

Juhendaja: Laura Laasik
laura.laasik@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid