SchoolFood4Change

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Tallinna linn ja Viimsi vald on koos partneritega 12 Euroopa riigist ühendanud jõud, et muuta Euroopa koolides pakutav koolitoit jätkusuutlikumaks – projekti tulemusena on koolitoit ühtaegu maitsev ja tervislik, aga ka keskkonda säästev.

SchoolFood4Change projekt algas 2022. aasta jaanuaris ja kestab neli aastat. Projektis osaleb 43 organisatsiooni 12 Euroopa riigist ning projekti juhtpartner on ICLEI Euroopa. SchoolFood4Change’i rahastab Euroopa Liidu programm Horizon 2020. Eesti juhtpartner on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, teised Eesti projektipartnerid on Tallinna linn ja Viimsi vald.  

Projekt kaasab nelja aasta jooksul üle Euroopa 3000 kooli, rohkem kui 600 000 noort ja last ning 16 kohalikku omavalitsust, nende seas ka Tallinna linna ja Viimsi valla.

Projekt võtab fookusesse toidusüsteemi tervikuna, hõlmates jätkusuutlikkuse kriteeriumite loomist toitlustushangete korraldamiseks, tervisliku ja keskkonda säästva toitumise ja toiduvalmistamise edendamist, aga ka “kogu kooli toidukultuuri” raamistiku väljatöötamist. Selleks tuuakse kokku kõik koolitoiduga seotud asjaosalised: õpilastest, vanematest ja õpetajatest, talunikest, toitlustajatest ja kokkadest kuni säästva toiduhanke ekspertide, toitumisspetsialistide ja kohalike ettevõteteni. 

Kõigist projektitegevustest saab lugeda Viimsi Kooli Rohelise Kooli veebilehelt: https://viimsirohelinekool.wordpress.com/schoolfood4change-projekt/

Koolikalender

Meie koostööpartnerid