Püünsi kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Püünsi Koolis 2021/2022 õppeaastal

Teadusring “Taibu”

Matemaatikaring “Nupula”

Robootika

Teadusring “Taibu”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Salakiri – kuidas on see võimalik?
Kas on võimalik vee peal käia?
Kuidas on võimalik ehitada tuld purskavat vulkaani?
Kuidas saada terve muna pudelisse?
Tuli sinu käes – on see võimalik?
Kuidas teha ehtsat rahapesu?
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”. Noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (1.-6. kl) teadmishimulisi õpilasi.

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti alustajad kell 13.45-14.30 ja jätkajad kell 14.45-15.30.

Kus toimub?
Püünsi Kooli loodusainete klassis 109.

Õppemaks
Teadusringi “Taibu” õppemaks on 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE032200221064825194 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1.-3. klassid (alustajad): kell 13.45 – 14.30: http://www.eformular.com/sipelgas/pyynsitaibualg.html
2.-6. klassid (jätkajad) kell 14.45 – 15.30: http://www.eformular.com/sipelgas/pyynsitaibujatk.html

Ringi juhendaja: Andrea Schmied
e-post: andreaaun@hotmail.com

Matemaatikaring “Nupula”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt. Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 13.25 – 14.10

Kus toimub?
Püünsi Kooli klassiruumis 201.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1. klassidhttp://www.eformular.com/sipelgas/nupulapyynsi.html

2. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulapyynsi2.html

Ringi juhendaja: Ruth Lobjakas
e-post: rlobjakas@gmail.com 

Robootika

Püünsi Koolis alustab tegevust robootikaring tehnikast huvitatud õpilastele. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.

Keda ootame osalema?
Algiastme (2.-7. kl) robootikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 15.15-16.15.

Kus toimub?
Püünsi Koolis, klassiruumis 218.

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a EE472200221064825275 Swedbangas iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/robootikapyynsi.html

Juhendaja:
 Annabel Tsarjov
e-post: peeter@viimsi.edu.ee


Koolikalender

Meie koostööpartnerid