Andmekaitse tingimused

Viimsi Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest. Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, kontaktandmed jm)

 • avaliku ülesande täitmisel
 • põhitegevuse täitmisel
 • õppetöö tugiteenuste osutamisel
 • lepingute täitmisel

Viimsi Kool ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik jmt).

Kõigi andmekaitse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil andmekaitse@viimsi.edu.ee.

Vormi täitmiseks arvutis:

 • laadida vorm alla (download) ja salvestada oma arvutisse
 • avada vorm PDF-programmiga
 • täita vormi kõik lahtrid ja salvestada
 • printida täidetud vorm ja allkirjastada käsitsi ning toimetada kooli klassijuhataja kätte VÕI
 • allkirjastada digitaalselt ja saata aadressile andmekaitse@viimsi.edu.ee. 

või

 • avada vorm veebis (brauseri aknas)
 • täita vormi kõik lahtrid ja printida
 • allkirjastada täidetud vorm ning toimetada kooli klassijuhataja kätte

Koolikalender

Meie koostööpartnerid