Õppimisvõimalused

Tartu Ülikooli Teaduskool – on mõeldud teadusest sügavamalt huvitatud õpilastele ja suunatud nende arengu toetamisele. Siin on võimalik leida oma võimetele vastavat tegevust nii üldhariduskooli õppekava rikastamiseks kui ka vaba aja sisukaks veetmiseks. Teaduskool pakub erinevaid kaugõppekursuseid füüsikast, bioloogiast, keemiast, matemaatikast ja informaatikast nii põhikooli III astmele kui ka keskkoolile.
http://www.teaduskool.ut.ee/

Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool – eesmärgiks on läbi mitmekesiste kursuste, laagri ja töötubade tehnika- ning teadushuvi äratamine; matemaatika, füüsika, keemia jt. loodusteaduste ning tehnoloogia omavaheliste seoste väljatoomine, õppe mõistetavaks ja huvitavaks tegemine. Tegevusi viivad läbi oma ala spetsialistid, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, kogemustega noored üliõpilased ja vilistlased. Põhikooli õpilastele korraldatakse koolivaheaegadel linnalaagreid.
NB! TTÜ-sse sisseastumisel on Tehnoloogiakooli gümnaasiumi õpilastele suunatud kursuse lõpetajatel võimalus saada 1 täiendav konkurssipunkt.
http://tehnoloogiakool.ttu.ee/

Õpilasakadeemia pakub võimalusi omandada ülikooli õppejõudude ja heade praktikute juhendamisel täiendavaid teadmisi huvipakkuvatest valdkondadest, arendada oma huvisid ja võimeid ning rahuldada oma intellektuaalset uudishimu.
http://www.tlu.ee/akadeemia/

SA Archimedes – Õpilaste Teaduslik Ühing – kes on ühenduslüliks andekate ja uudishimulike noorte ning teadlaste vahel. Teha teadlastega koostööd õpilaste uurimustööde juhendamisel.
http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=30

Koolikalender

Meie koostööpartnerid