Kindluse Kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Kindluse Koolis 2022/2023 õppeaastal

Teadusring “Taibu”

Malering

Programmeerimine algajatele

Robootika

Teadusring “Taibu”

Salakiri – kuidas on see võimalik?
Kas on võimalik vee peal käia?
Kuidas on võimalik ehitada tuld purskavat vulkaani?
Kuidas saada terve muna pudelisse?
Tuli sinu käes – on see võimalik?
Kuidas teha ehtsat rahapesu?
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”. Noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-3. kl) teadmishimulisi õpilasi.

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 14.20-15.05.

Kus toimub?
Kindluse Kooli laboris.

Õppemaks
Teadusringi “Taibu” kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825178 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/kindlusetaibu.html

Ringi juhendaja:
 Geidi Mitt
e-post: peeter@viimsi.edu.eeMalering

Maleringis arendatakse laste loogilist mõtlemist, tähelepanu ja taiplikkust ning arvestamist mängupartneriga.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-6. kl) malehuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
70 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.20-15.05.

Kus toimub?
Kinluse Koolis (ruum 1087).

Õppemaks
Maleringi kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825408 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/malekindluse.html

Juhendaja: Hendrik Olde
e-post: peeter@viimsi.edu.ee


Programmeerimine algajatele

Ring keskendub programmeerimise algtõdede õppimisele läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutame programmeerimiskeelt (-keskkonda) Scratch (vabavara). Scratch on uue põlvkonna graafiline programmeerimissüsteem, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti omandada programmeerimise põhimõtted ning tüüpilised vahendid ja tegevused, mida kasutatakse ka tavapärastes tekstipõhistes programmeerimiskeeltes.

Scratchis pannakse programm kokku käsuplokkidest hiire abil.
Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Õpilased omandavad ka programmide silumise ja testimise vilumuse.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-3. kl) programmeerimisest huvitatud õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.00 – 15.00.

Kus toimub?
Kindluse Koolis (1105).

Õppemaks
Programmeerimine algajatele kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825521 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/programmeeriminekindluse.html

Juhendaja: Tanel Lindlo
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Robootika

Robootika on õpilaste jaoks värav tehnikamaailma. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO WeDo robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine. Robotite programmeerimisel õpitakse kasutama programmeerimiskeelt Python.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (4.-8. kl) robootikahuvilisi õpilasi.
Vabade kohtade olemasolul võivad tulla ka teised, kellel on tõsine huvi antud valdkonna vastu.

Õppekava maht

120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust igal esmaspäeval kell 15.10 – 16.10.

Kus toimub?
Kindluse Koolis (1105).

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825521 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreeriminehttps://www.eformular.com/sipelgas/robootikakindluse.html

Juhendaja: Tanel Lindlo
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid