Kindluse Kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Kindluse Koolis 2023/2024 õppeaastal

Malering

Programmeerimine algajatele

Malering

Maleringis arendatakse laste loogilist mõtlemist, tähelepanu ja taiplikkust ning arvestamist mängupartneriga.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-6. kl) malehuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
70 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.30-15.15.

Kus toimub?
Kinluse Koolis (ruum 1110).

Õppemaks
Maleringi kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE452200221064825408 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/malekindluse.html

Juhendaja: Hendrik Olde
e-post: peeter@viimsi.edu.ee


Programmeerimine algajatele

Ring keskendub programmeerimise algtõdede õppimisele läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutame programmeerimiskeelt (-keskkonda) Scratch (vabavara). Scratch on uue põlvkonna graafiline programmeerimissüsteem, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti omandada programmeerimise põhimõtted ning tüüpilised vahendid ja tegevused, mida kasutatakse ka tavapärastes tekstipõhistes programmeerimiskeeltes.

Scratchis pannakse programm kokku käsuplokkidest hiire abil.
Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Õpilased omandavad ka programmide silumise ja testimise vilumuse.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-3. kl) programmeerimisest huvitatud õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.20 – 15.20.

Kus toimub?
Kindluse Koolis (1105).

Õppemaks
Programmeerimine algajatele kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE982200221064825521 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/programmeeriminekindluse.html

Juhendaja: Tanel Lindlo
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid