LTT-meie teadlik valik

Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia – meie teadlik valik!

Projekti “Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia meie teadlik valik!” toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest perioodil 1.06.2017-15.07.2020  41864 euroga.

Projekti eesmärkideks on: 

  • loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia vastu huvi tekitamine, selle hoidmine ja süsteemne arendamine teadushuviringide tegevuse kaudu.

Projekti tulemusena on käivitatud 7 koolis (Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool, Vaida Põhikool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Kurtna Kool) 19 teadushuviringi, kus osaleb iganädalaselt 350 teadushuvilist õpilast.

  • teadusandekatele õpilastele väljundite loomine võistluste ja konkursside näol.

Projekti tulemusena korraldatakse kolme aasta jooksul kokku 9 õpilasvõistlust või konkurssi.

  • teaduse ja teadlase elukutse populariseerimine ühiskonnas.

Projekti tulemusena suureneb LTT valdkonna erialadele sisseastujate ja lõpetajate arv. Kui me loome juba algkooliõpilastele võimalused LTT valdkonnaga tegelemiseks ning suudame seda huvi üleval hoida, siis on suurem tõenäosus, et nad jätkavad õpinguid nimetatud valdkonnas ja vähem on neid õpilasi, kes jätavad õpingud pooleli, sest neil puudus varasem kokkupuude LTT valdkonnaga.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid