Randvere Kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Randvere Koolis 2021/2022 õppeaastal

Teadusring “Taibu”

Robootika

Matemaatikaring “Nupula”

Huviring “Kokandus algajale”

Malering

Laste jooga

Fotograafia


Ettevõtlusring “Edukas noor”

Teadusring “Taibu”

Salakiri – kuidas on see võimalik? 
Kas on võimalik vee peal käia? 
Kuidas on võimalik ehitada tuld purskavat vulkaani? 
Kuidas saada terve muna pudelisse? 
Tuli sinu käes – on see võimalik? 
Kuidas teha ehtsat rahapesu? 
Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”. Noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema?
Alg- ja keskastme (1.-6. kl) teadmishimulisi õpilasi.

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.35 – 15.20.

Kus toimub?
Randvere Kooli klassiruumis F209

Õppemaks
Teadusringi “Taibu” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE102200221064825165 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/taiburandveresalgus1.html

Ringi juhendaja: Alari Allika 
e-post: alari@randverekool.edu.ee

Robootika

Randvere Koolis tegutseb robootikaring tehnikast huvitatud õpilastele. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Korraldatakse koolisiseseid robootikavõistlusi ja osaletakse rahvusvahelisel robootikavõistlusel Roboex. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (2.-6. kl) robootikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust igal teisipäeviti kahes grupis:
2.-3. klass kell 14.30 – 15.15
4.-6. klass kell 15.15 – 16.00

Kus toimub?
Randvere Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul)

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
2.- 3. klassid http://www.eformular.com/sipelgas/robootikarandvere3.html

4. -6. klassid http://www.eformular.com/sipelgas/robootikarandvere46.html

Juhendaja: Christian Roos
e-post: christian.roos19@gmail.com

Matemaatikaring “Nupula”

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt. Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 13.40-14.25

Kus toimub?
Randvere Koolis B106.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/nupularandvere.html

Ringi juhendaja: Rabindranath Kuus
e-post: peeter@viimsi.edu.ee

Huviring “Kokandus algajale”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Huviringis „KOKANDUS ALGAJALE“ tekitatakse õpilastes huvi toidu tegemise ja sellega kaasnevate toimingute vastu läbi probleemide märkamise, vaatluse, vastuste otsimise, praktiliste ülesannete ja järelduste tegemise kaudu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse ise- ja koostegemise kaudu. Õpilane mõistab, et kokandus ja toidu valmistamine on seotud kõigi koolis õpetatavate ainetega.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme kokandushuvilisi õpilasi. NB grupp avatakse, kui on vähemalt 8 huvilist.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kaks korda kuus kell 15.20 – 17.00. Graafik saadetakse peale registreerimist.

Kus toimub?
Randvere Kooli kokanduse klassis F111.

Õppemaks
Huviringi “Kokandus algajale” kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE382200221064825437 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/kokandusalgajale.html

Juhendaja: Alari Allika
e-post: alari@randverekool.edu.ee

Malering

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Maleringis arendatakse laste loogilist mõtlemist, tähelepanu ja taiplikkust ning arvestamist mängupartneriga.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme malehuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
70 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust teisipäeviti kell 14.35-15.20.

Kus toimub?
Randvere Koolis A107.

Õppemaks
Maleringi kuutasu 12 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE842200221064825482 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/malering.html

Juhendaja: Eve Kirmjõe
e-post: eve.kirmjoe@randverekool.edu.ee

Laste jooga

Ringi ei avata 2021/2022 õppeaastal!

Laste joogas tutvustame läbi loominguliste ja mänguliste tegevuste erinevate asanate ehk füüsiliste harjutustega, õpime pöörama tähelepanu oma hingamisele, kehale ja emotsioonidele. Regulaarne joogaga tegelemine muudab lapsed füüsiliselt tugevamaks, emotsionaalselt vastupidavamaks, areneb keskendumis- ja suhtlemisoskus ning omandatakse lõdvestumistehnikaid.
Laste joogas on läbivateks teemadeks põhiväärtused, elukeskkond ja loodus.

Keda ootame osalema?

Alg- ja põhiastme (2.-6. klass) joogahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 14.30-15.30.

Kus toimub?
Randvere Koolis

Õppemaks
Laste jooga kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbanga EE202200221067497529 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine 

Juhendajad: Merle Västra, merlevastra@gmail.com

Fotograafia

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Fotograafias tekitatakse õpilastes huvi stuudio- ja loodusfotograafia erinevate tahkude vastu omal käel katsetamiste, vaatluste ja järelduste tegemise kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma vastu ja meie aitame seda maailma läbi kaamera ja objektiivi vaadata ning vajadusel kohendada kompositsiooni ja kaadripaigutust. Õpilane õpib nägema keskkonda läbi optilise perspektiivi, õpib looma seoseid valguse ja varjuga erinevate objektide puhul.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (4.-6. klass) fotograafiahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.30-15.15.

Kus toimub?
Randvere Koolis F104.

Õppemaks
Fotograafia kuutasu 30 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221064825628  iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine http://www.eformular.com/sipelgas/fotograafia.html

Ringi juhendaja: Priit Palomets
e-post: priit@randverekool.edu.ee

Ettevõtlusring “Edukas noor”

Huviringi ei avata 2021/2022 õppeaastal

Ettevõtlusringis  „Edukas noor“ tekitatakse õpilastes huvi erinevate tegevuste vastu, mis panevad proovile ettevõtlikkuse ja sellega kaasnevate toimingute vastu läbi probleemide märkamise, arutelu, vastuste otsimise, mängu, praktiliste ülesannete ja järelduste tegemise. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse ise- ja koostegemise kaudu. Õpilane mõistab, ettevõtlikkus on seotud kõigi koolis õpetatavate õppeainetega ning eluks vajalike oskustega.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (3.-6. kl) õpilasi.

Õppekava maht
30 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates septembrikuust teisipäeviti kaks korda kuus kell 14.35 – 16.15. Graafik saadetakse peale registreerimist.

Kus toimub?
Randvere Kooli klassiruumis F209.

Õppemaks
Ettevõtlusringi „Edukas noor“ õppemaks on 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE382200221064825437 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: https://www.eformular.com/sipelgas/edukasnoor.html

Juhendaja: Alari Allika
e-post: alari@randverekool.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid