Randvere Kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Randvere Koolis 2023/2024 õppeaastal

Robootika

Matemaatikaring “Nupula”

Robootika

Huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal

Randvere Koolis tegutseb robootikaring tehnikast huvitatud õpilastele. Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LEGO EV3 robotikomplekte. Robot on ümberprogrammeeritav automaatselt toimiv masin, mida kasutatakse inimese liikumist, tajumist ja mõtlemist asendavais töödes. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega. Robootika on huvitav ala, mis köidab meeli ning pakub palju väljakutseid probleemide lahendamiseks viisil, mida kasutavad insenerid. Korraldatakse koolisiseseid robootikavõistlusi ja osaletakse rahvusvahelisel robootikavõistlusel Roboex. Olulisel kohal on meeskonnatöö oskuse arendamine.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (2.-6. kl) robootikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
120 akadeemilist tundi, mis on jaotatud 4 aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust igal teisipäeviti kahes grupis:
2.-3. klass kell 14.30 – 15.15
4.-6. klass kell 15.15 – 16.00

Kus toimub?
Randvere Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul)

Õppemaks
Robootikaringi kuutasu 20 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE472200221064825275 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
2.- 3. klassid 

4. -6. klassid 

Juhendaja:
e-post:

Matemaatikaring “Nupula”

Huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt. Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust 

Kus toimub?
Randvere Koolis B106.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Juhendaja:
e-post: Koolikalender

Meie koostööpartnerid