Meie kool

Viimsi Kooli põhiväärtused, missioon ja visioon

Viimsi Kooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks.

Viimsi Kooli missioon on ühtse ja toetava kooliperena võimaldada õppijale parimat võimetekohast
arengut ja haridust.

Viimsi Kooli moto on VIIMSI KOOL – KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL

Viimsi Kooli väärtused
Oma visiooni elluviimiseks lähtume järgmistest kokkulepitud väärtustest: areng, vastutus, turvalisus,
hoolivus, avatus, koostöö.

2014/2015 õppeaastal mõtestasid õpilased põhiväärtuste sisu. Kokkuvõtte väärtustest ja õpilaste nägemusest on nähtav siin. 
Kooli visioon, missioon, väärtused ja õpilase profiil loovad terviku püramiidina. Kesksel kohal on õppija,
keda kujundame ning alustaladeks väärtused ja missioon. Teravik on suunatud tulevikku peegeldades
õppija profiili, kus visioon annab suuna ja suurendab inimeste indu ning kirjapandud väärtused ning
missioon panustavad pühendumisele.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid