PÕHIVÄÄRTUSED, MISSIOON JA VISIOON

Viimsi Kooli visioon on olla kool, mis toetab ennastjuhtivaks õppijaks kujunemist ja võimaldab tipptasemel hariduse omandamist turvalises ning sõbralikus keskkonnas.

Viimsi Kooli missioon on luua õppijale tingimused kiiresti muutuvas maailmas edukalt hakkama saamiseks.

Viimsi Kooli moto on „VIIMSI KOOL – KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL“.

Viimsi Kooli väärtused.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid