Tervisenõukogu

Tervisenõukogu tegevuse eesmärgid:

  1. hoida silma peal kooli füüsilist ja vaimset tervist puudutaval keskkonnal;
  2.  aidata muuta kooli keskkond tervislikumaks;
  3. pakkuda võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele osa saada terviseteemalistest ettevõtmistest;
  4. korraldada üks kord õppeaastas intensiivsemate terviseteemaliste ettevõtmistega tervisekuu.

Tervisenõukogu koosseis 2023/2024 õppeaastal:

Eve Ott – sotsiaalpedagoog

Kätlin Puhmaste – muusikaõpetaja

Reet Rannu – kooliõde

Marika Seppor – kehalise kasvatuse õpetaja

Mari-Liis Rahumets – huvijuht, muusikaõpetaja

Triin Pass – II kooliastme tugiteenuste juht

Kristiina Agu – klassiõpetaja

Sirje Vigla – kehalise kasvatuse õpetaja

Marja Mõistlik – personali- ja kommunikatsioonijuht, tervisenõukogu eestvedaja

Greete Kivi – matemaatikaõpetaja

Kaidi Klaas – õppekorraldusjuht

Tervisenõukogu facebook

Koolikalender

Meie koostööpartnerid