VAIMSE TERVISE HOIDMISEST

08.03.2021

|Teade

Vastavalt lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande seadusele on lastekaitse ja hoolekande korraldamisel võtmeroll vallavalitsuse lastekaitsetöötajal.

Esmalt võiks pöörduda vallavalitsuse poole, meie valla lastekaitse vanemspetsialistid:

  • Grete Bobkin telefon 56244822, e-mail grete.bobkin@viimsivv.ee,
  • Laura Johanna Derkun telefon 56833301, e-post laura.johanna.derkun@viimsivv.ee,
  • Airi Vaaderpall 5302 9907, e-post airi.vaaderpall@viimsivv.ee .

Aga kui ei söanda või ei soovi oma murest lastekaitse töötajale rääkida, siis saab helistada Lasteabitelefonile 116111, see töötab ööpäevaringselt ja on tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuandeid lastega seotud teemadel (E-post info@lasteabi.ee, veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee, „Küsi abi“ või „Alusta vestlust“). Lasteabitelefonil on oodatud kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Helistada/kirjutada võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, õpetajad, naabrid, sõbrad, tuttavad, kõik tähelepanelikud inimesed. Esmalt selgitavad konsultandid välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Vajadusel edastatakse informatsioon teistele spetsialistidele, näiteks lastekaitsetöötajatele või ka politseile, et abivajav või hädaohus olev laps saaks abi võimalikult kiiresti ning parimal ja last kaitsval moel. Lasteabitelefoni poole pöördujal on võimalik jääda anonüümseks, kui see ei ohusta lapse elu ja tervist. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. Vastavalt lastekaitseseaduse § 27-le, on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest, kohustus viivitamatult teavitada kohaliku omavalitsuse üksust või lasteabitelefonil 116 111.

Vastavalt lastekaitseseaduse § 31-le on kohustus hädaohus olevast lapsest teatada hädaabinumbrile 112 kõigil isikutel, kellel on olemas vastav teave. Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Kui last või lapsevanemat vaevab mõni küsimus, millele ta pole vastust leidnud, siis aadressil www.tarkvanem.ee on eksperdid valmis aitama. Antud lehelt leiab infot lapsega suhte kohta, paarisuhte, vaimse tervise, toitumise, seksuaalkasvatuse kohta, samuti ka kui laps on alkoholi või narkootilisi aineid tarvitanud, digisõltuvus jne. Aadressil www.peaasi.ee annavad vaimse tervise spetsialistid nõu ja aitavad selgust saada. Saab soovitusi, mida edasi teha. Nõustajad on kogenud ja igapäevaselt sel alal töötavad inimesed. Kodulehel on võimalik teha ka vaimse tervise teste (nii noortel kui täiskasvanutel).

Peaasi kodulehel on samuti info vaimse tervise esmaabi koolituste kohta (https://peaasi.ee/vaimse-tervise-esmaabi/ ), kus saab samuti kollektiivselt osaleda, näiteks koolide juhtkond, usaldusisikud jne (hind 35 eur + km).

Kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega lasteaias, koolis või kodus. Saab pöörduda riiklikku õppenõustamise süsteemi – Innove Rajaleidja võrgustiku poole. Õppenõustajad selgitavad välja, mis lapse haridusteed takistab, ning annavad nõu, kuidas just Sinu lapse õpet ja kasvatust korraldada. See teenus on perele tasuta. Vahel selgub nõustamise käigus, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (näiteks: lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppekava rakendamiseks). Sellise põhjalikult kaalutletud otsuse teeb kolmest Rajaleidja õppenõustajast koosnev kooliväline nõustamismeeskond. Lapsevanemale on Rajaleidja otsused soovituslikud. Näiteks: kui Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud lapsele õpet eriklassis, siis lapsevanema soovil peab kohalik omavalitsus selle võimaluse ka tagama. Rajaleidja keskusesse saab nõustamisaja broneerida telefonil 735 0700 või veebilehel www.rajaleidja.ee.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid