II koht geograafiaolümpiaadil

09.05.2022

|Olümpiaad

6.-7. mail toimus Geograafiaolümpiaadi lõppvoor Valgas, Valga Põhikoolis. 

Harjumaad esindas 7 õpilast.  

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor koosnes kahest osast: kirjalikust tööst, kus õpilased vastasid Moodle’i keskkonnas olevatele küsimustele ja maastikuvõistlusest, mille käigus tehti  mitmesuguseid praktilisi töid välitingimustes. Lisaks käisid õpilased õppeekskursioonil tutvumaks Valgamaa ajaloo ja loodusega.  

Viimsi Kooli ja ühtlasi ka Harjumaad esindasid olümpiaadil 8g klassi õpilane Mia Meribel Puman (juhendaja õpetaja Karin Keert), kes oma teadmistega näitas väga kõrget taset ja saavutas II järgu diplomi ehk teise koha.  

Tublit esines ka 7b klassi õpilane Tritan Tobias Kõrkjas (juhendaja Kersti Ojassalu).   

Koolikalender

Meie koostööpartnerid