Viimsi vald tunnustas Viimsi Kooli õpetajaid

Viimsi vald kuulutab kolmandat korda välja Viimsi valla aasta haridustöötaja ja juba teist korda naeratab õnn Viimsi Koolile (esmakordselt 2020, mil aasta haridustöötaja tiitli pälvis Liis Remmel).

Viimsi valla aasta haridustöötaja 2022 on meie oma Karin Keert!

Karin Keert on suurepärane ja aktiivne klassijuhataja. Tema jaoks on oluline, et iga õpilane saaks haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele. Selle tagamiseks teeb ta pidevat koostööd Viimsi Kooli tugimeeskonnaga nii klassijuhataja kui aineõpetajana. Õpilased on Karinit iseloomustanud kui väga abivalmis inimest, kes hoiab väga oma klassi. Ta on nooruslik ning saab aru inimeste tugevustest ja nõrkustest ning arvestab nendega. Samuti on Karin väga hinnatud meeskonnamängija oma kolleegide seas, sest ta on alati valmis panustama ja aitama. 

Karin paistab silma ka aktiivse õpilaste juhendajana. Tema õpilased on saavutanud piirkondlikel ja vabariiklikel õpilasvõistlustel silmapaistvaid tulemusi. 

Tänu Karini initsiatiivile on lisaks igapäevasele õppetööle Viimsi Kooli õpilastel võimalus osaleda erinevatel konkurssidel ning võtta osa üle maailma tuntud teemanädalatest. Ta on Viimsi Koolis juba traditsiooniks saanud Õiglase kaubanduse nädala koordinaator, mille raames on toimunud õiglase kaubanduse materjalidest küpsetiste müük, millest saadud raha annetati MTÜ Mondo Tarkusefondi, mis on loodud õpilaste toetamiseks ja hariduse edendamiseks arengumaades. Kuid Karin ei keskendu ainult õpilastele – teemanädalatel on ka õpetajatele midagi, näiteks on õpetajate toas kohvimasinas õiglase kaubanduse kohvioad ning kodunduse õpetaja juhendamisel on olnud võimalus teha õiglaselt toodetud toorainetest küpsetisi jne. Koos oma meeskonnaga on Karin koostanud õiglase nädala tegevuskava, mis hõlmas kogu kooli – kõikide 1.-5. klassi klassijuhatajatele olid teematundide läbi viimiseks valmis tehtud esitlused ja tellitud videofilmid, mida õpetajad said tundides kasutada ning 6.-9. klassides rääkisid geograafiaõpetajad ja klassijuhatajad oma tundides õiglasest kaubandusest. Vaadati ka teemakohaseid filme: Veri mobiilis, Katastroofi retseptid.  

Karini eestvedamisel on ka õpilased tugevalt seotud õiglase kaubanduse teemadega. Näiteks on Karin koos õpilastega käinud Viimsi Delice kaupluses rääkimas õiglasest kaubandusest, et suunata kogukonna inimesi märkama, eelistama ning valima FairTrade märgisega tooteid. 

Kõik eelpool kirjeldatu ning rohkemgi veel mida Karin kõike on Viimsi Koolis teinud, on toonud Viimsi Koolile Õiglase kaubanduse sõbra tiitli. Antud märki antakse välja alates 2014. aastast ja see on suunatud neile, kes oma töös ja tegemistes tõstavad esile õiglast kaubandust, kasutavad vastavaid sertifitseeritud tooteid, on teerajajad ja valmis teisi inspireerima. Viimsi Kool osales õiglase kaubanduse uuringus, mis kinnitas, et meie õpilaste teadlikkus on kasvanud ja paljud usuvad õiglase kaubanduse süsteemi.

Viimsi vald tunnustas tänukirjaga veel teisigi Viimsi Kooli töötajaid.

Annaliis Tiidus – täname südamega tehtud töö eest, nii õpilasi kui kolleege toetava suhtumise ning mõistmise eest Viimsi Kooli psühholoogina ja klassijuhataja.

Anneli Saluri – täname suure hoolimisega tehtud töö eest õpilaste toetamisel koostöise abiõpetajana Viimsi Koolis.

Cathy Ojaste – täname laste, vanemate ja kolleegide toetamise, mõistmise ning koostöise töötamise eest Viimsi Kooli psühholoogina.

Evelin Õunap – täname muukeelsete õppijate toetamise ja KiVa meeskonna juhtimise eest Viimsi Koolis.

Karin Merilepp – täname pühendunud töö ning muu kodukeelega õppijate märkamise, toetamise ja hooliva suhtumise eest Viimsi Koolis.

Katrin Sakk – täname pühendunud töö ning HEV õppijate märkamise ja toetava suhtumise eest Viimsi Koolis.

Mari-Liis Rahumets – täname meeldejäävate aktuste ja ürituste organiseerimise eest Viimsi Koolis.

Maris Esko – täname pühendunud töö ning HEV õppijate märkamise ja toetava suhtumise eest Viimsi Koolis.

Palju õnne! Oleme õnnelikud, et olete just meie koolipere liikmed!

Koolikalender

Meie koostööpartnerid