Viimsi progeja 2022 tulemused

Teadmiskeskus Collegium Eruditionis korraldas programmeerimisvõistluse „Viimsi progeja 2022 – kood on põnev ja kasulik“

Lähteülesandeks oli muuta programmeerimise abil õppimine või õpetamine põnevamaks. Kasutades erinevaid keeli/keskkondi tuli programmeerida töötav mäng, programm, äpp vms, mida saaks kasutada õpilane uute teadmiste omandamiseks, õpitu kinnistamiseks või mis oleks õpetajale abiks tunni huvitavamaks muutmisel.
Sellel aastal pälvis I preemia Viimsi Kooli 2.e klassi õpilane Rando Tammus, kelle loodusteemaline rakendus „Randoga looduses“ annab võimaluse paremini tundma õppida Eesti loodust. Rakendus on alla laetav Google Play poest.

II preemia läheb sellel aastal Karoliina Armile Viimsi Kooli 5.b klassist, kes kasutades Pythony programmeerimiskeelt koostas Viimsi teemalise viktoriini. Rakenduses saab õpetaja küsimusi vahetada ja koostada viktoriine erinevates õppeainetes kas siis eelteadmiste kontrolliks või õpitu kinnistamiseks.  

III preemiaga tunnustakse Haabneeme Kooli 9.a klassi õpilase Kristjan Tanieli loodud rakendust, mille abil saab luua mõistete õppimiseks teste ja see lihtsustab kontrolltöödeks kordamist.  

Suur tänu kõikidele tublidele programmeerijatele, kes konkursil osalesid!

Programmeerimisvõistlust “Viimsi progeja 2022 – kood on põnev ja kasulik” toetasid Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory ja Viimsi vald.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid