Viimsi Koolis toimus traditsiooniline võõrkeelte nädal 

20.-24. märtsini toimus Viimsi koolis nüüdseks juba traditsiooniks saanud võõrkeelete nädal. Võõrkeelte nädala korraldas võõrkeelte koostöökoda. Põnevatel üritustel said osaleda kõik 5.-9. klasside õpilased. 

Nii said inglise keele õppijad üksteiselt mõõtu võtta koolisisese inglise keele olümpiaadi finaalides, kirjutada luuletusi ja mängida Kuldvillakut. 

Vene keele õppijatele toimus kooli aatriumis keelekohvik, prooviti keelt õppida õuesõppe tundides, käidi ekskursioonil Vene teatris ning vaadati aulas Ilmar Raagi filmi „Ma ei tule tagasi.“ 

Saksa keele õppijad külastasid näitust „Üks keel – mitu lugu“, osalesid saksa keelseid riike tutvustavas viktoriinis ning panid oma keeleoskuse proovile Eestimaast referaati kirjutades ning PechaKucha stiilis esitlusi ette valmistades. 

Keelenädala kulminatsiooniks kujunes reede, 24. märtsi keeltehommik, kus 4. klasside õppuritele tutvustati võõrkeelte õppimise võimalusi Viimsi Koolis. Sai kõnelda Päästeameti töötajaga sellest, milliseid keeli tema oma töös vajab, kuulata võõrkeeleõpetajate põhjendusi, miks keeleõpe on oluline, osaleda näidistunnis ja lõpetuseks koguni ühiselt laulda ja tantsida. 

Uus võõrkeelte nädal tuleb juba uuel kevadel! 

Koolikalender

Meie koostööpartnerid