Viimsi Kooli õppijad osalevad rahvusvahelises PISA uuringus

05.05.2022

|Õppetöö

4. – 5. mail sooritasid 52 Viimsi Kooli õppijat PISA testi. PISA ehk Programme for International Student Assessment uurib noorte teadmisi kolmes valdkonnas: funktsionaalne lugemine, matemaatika, loodusteadused. Uuring toimub iga kolme aasta järel. 
PISA 2022 peamiseks hindamisvaldkonnaks on matemaatika. Väiksemas mahus testitakse ka loodusteadusi ja funktsionaalset lugemisoskust. Unikaalseks huviobjektiks on sel aastal loovmõtlemine (creative thinking), kus ülesannete lahendamine eeldab õpilasteltn-ö kastist väljas mõtlemist. 
Üle maailma osaleb tänavu uuringus üle 85 riigi ning testi teeb kokku üle poole miljoni noore. Sel aastal kuuluvad valimisse õpilased, kes on sündinud 2006. aastal. Eestis on testimiseks välja valitud ligi 7500 õpilast 198 koolist. Eestis viiakse uuringut läbi kuuendat korda.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid