Roheline kool otsib tunnuslausele tõlget!

03.12.2020

|Üleskutse

Rohelise kooli programmi otsib enda rahvusvahelisele tunnuslausele sobivat tõlget. Aita panustada Eesti Rohelise kooli idee kujunemisse ja ühine mõttetalgutega –  kuidas võiks kõlada programmi ingliskeelne tunnuslause eestikeelselt?
Rahvusvahelise võrgustiku tunnuslause, millele suupärast vastet otsime: “Engaging the youth of today to protect the planet of tomorrow”

Tunnuslause eesmärk on samaaegselt võrgustiku liikmeid poeetiliselt inspireerida ja motiveerida kui ka võimalikult lühidalt ja selgelt võtta avalikkuse jaoks ühe lausega kokku programmi eesmärk. Tegemist ei pea kindlasti olema sõnasõnalise otsetõlkega, vaid emakeelse mugandusega, mis annaks siiski edasi algupäraseid tähendusvarjundeid. Mõttetalguid võib pidada nii üksi, kolleegide, õpilaste ja lapsevanemate seltsis kui ka kodus, inglise keele klassis, kaugõppes ja keskkonnatöörühma koosolekul.  Kirja võib panna nii palju erinevaid variante, kui pähe vupsab – äkki saame parima versiooni hoopis mitut tõlget kombineerides.

Kaasamõtlejate vahel lähevad jagamisele mõned magusad ja edaspidist mõttetööd soodustavad auhinnad. Palume saata tunnuslause eestikeelsed versioonid kersti.ojassalu@viimsi.edu.ee  25. jaanuariks .

Koolikalender

Meie koostööpartnerid