Osale kaasava eelarve hääletusel!

02.12.2020

|Üleskutse

Hääletus algab 1. detsembril kell 00.00 ja lõpeb 13. detsembril kell 23.59. Tulemused antakse teada esimesel võimalusel.

  • Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.
  • Igal hääletamisõiguslikul isikul on kolm häält, mis annab võimaluse  hääletada kolme erineva idee poolt.
  • Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega.
  • Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

Hääletada saab:

  • Elektrooniliselt Viimsi valla kodulehe (viimsi.ee/kaasaveelarve) kaudu infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • Viimsi Raamatukogus kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Raamatukogu on avatud E-R 10-20, L-P 10-16.

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro ulatuses ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Tänavu läheb jagamisele kokku 100 000 eurot, mis tähendab, et 2021. aastal saab ellu viia kaks kuni 50 000 eurost projekti.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle idee maksumus ületab 50 0000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee. Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

Põhjalikum info Viimsi kaasava eelarve kohta on leitav: viimsi.ee/kaasaveelarve

Koolikalender

Meie koostööpartnerid