KiVa MÕTTEKODA

30.01.2023

|Kiusamisvaba Kool

26. jaanuaril kogunes Viimsi Koolis esimest korda KiVa mõttekoda, mis koondab 2. kooliastme õpilasi, kes soovivad arendada koolielu ning aidata kaasa kiusamise ennetamisele. Mõttekoja eesmärgiks on olla „noorte hääleks“ KiVa meeskonnas, sest just nemad teavad, mida noored päriselt tahavad.

Esimesel kohtumisel saime üksteisega tuttavaks, jagasime oma ootusi ning tegime ajurünnaku ürituste ja tegevuste osas. Hoolimata pikast seljataha jäänud koolipäevast olid noored erksad ning häid ideid kogunes lehekülgede viisi. Järgmisel kohtumisel hakkame mõtteid täpsemalt lahkama ning planeerima, millega esimesena alustada.

Kiva Mõttekotta kuulumine annab noorele võimaluse oma mõtete, seisukohtade ja soovide väljendamiseks ning ideede elluviimiseks. Usume, et just noored teavad kõige paremini, millised tegevused võiksid olla huvitavad ka teiste jaoks ning mille mõju koolikeskkonna mõnusaks muutmisel on suurim. Noorte panus ei jää kindlasti mitte ainult ideede genereerimise tasandile, vaid neil on võimlaus päriselt käed külge lüüa ja ise väljakäidud ideed ka turvalises keskkonnas koos täiskasvanud toetajatega ellu viia. Mõttekoja liikmed saavad seeläbi motiveerivaid eduelamusi ning väärtuslikke kogemusi ettevõtlikkuses.

KiVa mõttekotta on oodatud esindajad igast 2. kooliastme klassist. Järgmine kohtumine saab toimuma juba lähinädalatel ning regulaarselt hakatakse koostööd tegema ka õpilasesindusega.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid