Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Avaleht
Andmekaitse tingimused
Koolivormi tellimine
PAKUME TÖÖD
Päevakava
Eelkool ja mängukool 2019/2020
Õppekava
Õpetajate konsultatsiooniajad
Õpilaspilet
Videod

  Otsing
Täppisotsing  

Õpilasesinduste koostööprojekt

Lõpule on jõudmas Viimsi Kooli õpilasesinduse koostööprojekt Viljandi Jakobsoni Kooli õpilasesindusega "Koostöised õpilasesindused", mille eesmärgiks oli arendada olemasolevaid ja luua uusi noorte osalusvõimalusi. Oktoobris toimus esimene kohtumine õpilasesinduste vahel, kus tutvuti üksteisega ja tutvustati oma kooli ja õpilasesindust. Vahetati mõtteid ja häid praktikaid õpilasesinduse paremaks toimimiseks, jagati muresid ja rõõme. Oma tegevust tutvustas Viljandi noortevolikogu ja noorsootöötajad ning õpiti kasutama osaluskohviku meetodit. Osaluskohviku katsetamise käigus said õpilasesinduste liikmed palju häid mõtteid teemadel “Milline on Sinu unistuste kool?”, “Millest tunnevad õpilased koolis puudust”, "Millised tegevused motiveerivad õpilasi tunnis kaasa töötama?" ja "Milline on õpilasesinduse roll koolis?".

19.novembril toimus paralleelselt nii Viljandi Jakobsoni Kooliis kui ka Viimsi Koolis osaluskohvik, kuhu oodati nii õpilasi, õpetajaid kui ka külalisi vallas ja kogukonnast. Arutati näiteks teemadel, milline on hea koolikeskkond, millised võiks olla meie õpilased, vaimne ja füüsiline tervis, õpilaste motivatsioon. Arutelude vahepalaks olid muusikalised etteasted. Aruteludest toodi välja erinevaid murekohti ja pakuti neile ka lahendusi.

22.-23. novembril kohtusid ÕE-d teist korda, seekord Viimsis. Tutvustati osaluskohvikute tulemusi ja analüüsiti tekkinud probleeme ja võimalusi. Otsiti võimalusi edasiseks koostööks ja parendusideede teostamiseks. Mõlemad ÕE-d soovisid osaluskohvikut tulevikus korrata ning leida viise edasiseks koostööks ja kohtumisteks. Viimsi Kooli ÕE sai palju ideid oma tegevuse arendamiseks, ideede teostamiseks ja kooliellu panustamiseks.

Täname Viljandi Jakobsoni Kooli õpilasesindust ja nende juhendajat Moonika Pärnat suurepärase koostöö eest!

Projekti algatas Viktoria Latova ja viis läbi Lea Pullerits ja Viimsi Kooli õpilasesindus.

Jälgi Viimsi Kooli Õpilasesinduse tegemisi siit!

Projekti toetab Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond.

Noorte osaluse fondi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus.