Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Teadmiskeskus
Millega tegu?
Olümpiaadid
Koostöö ülikoolidega
Õppimisvõimalused
Bioloogia õpikoda
Mälumäng
Huvikool Collegium Eruditionis
Viimsi Kool
Randvere Kool
Haabneeme Kool
Püünsi Kool
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaida Põhikool
Nõmme Põhikool
Merivälja Kool
Kurtna Kool
LTT - meie teadlik valik!
Sünnipäevad
Huvitavaid linke
Uudised 2008-2010

  Otsing
Täppisotsing  

Õmblusring

Õmblusring on mõeldud õpilastele, kes soovivad saada õmblusalaseid teadmisi ning omandada algteadmised õmblusmasinaga õmblemisel. Õmblusringi keskmes on praktiline tegevus, toodete valmistamine ja tootetsükli läbitegemine idee sünnist kuni valmis toodeteni. See on õpilase tegevus eluliste probleemide lahendamise nimel, selleks juba olemasolevaid teadmisi ja käelisi oskusi kasutades ning vajadusel uusi juurde õppides.
Olulisel kohal on õpilase avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Õpilane valib ning kombineerib sobivaid materjale, töövahendeid ja tehnikaid ning on valmis oma oskuseid loovalt esemete valmistamisel kasutama.

Keda ootame osalema?
Alg- ja põhiastme (4.-6. kl) õmblemisest huvitatud õpilasi. Grupp avatakse vähemalt 6 huvilise korral.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 15.00-16.30.

Kus toimub?
Viimsi Koolis C104.

Õppemaks
Õmblusringi kuutasu 25 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221067497493  iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine: http://www.eformular.com/sipelgas/omblusring.html

Juhendajad: Kairy Nahkur
e-post: kairy@viimsi.edu.ee