Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 10.04.2018

Aeg: 10.04.2018 kell 18.00-19.30
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 21
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Anni Martin

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine, protokollija valimine;
2. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhimäärusele;
3. Arvamuse andmine Viimsi kooli õppekava üldosale;
4. Arvamuse andmine ainete õppekavadele.


Loe veel

Hoolekogu koosolek 12.12.2017

Aeg: 12.12.2017 kell 18.00-19.30
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 11
Koosoleku juhataja: Piret Simmo
Protokollija: Kristiina Tamm

PÄEVAKORD:

1.Protokollija valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. Viimsi Kooli põhimäärus
4. Viimsi Kooli õppekava
5. Viimsi Kooli vastuvõtmiskord
6. Kohapeal algatatud küsimused


Loe veel

Hoolekogu koosolek 14.11.2017

Aeg: 14.11.2017 kell 18:00-19:27
Koht: Viimsi Keskkool
Osalejate arv: 17
Kutsutud: Ene Koitla, Merle Sepp, Mart Felding
Koosoleku juhataja: Ene Koitla ja Piret Simmo
Protokollija: Liina Mugu

PÄEVAKORD:

1. Hoolekogu koosoleku päevakorra kinnitamine
2. Protokollija valimine
3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
4. Viimsi Kooli kodukorra arutelu ja arvamuse avaldamine
5. Hoolekogu tööplaan 2017/2018 õppeaastal
6. Hoolekogu ja vanematekogu koostöö
7. Kohapeal algatatud küsimused


Loe veel

Viimsi kooli hoolekogu koosseis 2017/2018

 Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr 784 Viimsi Keskkooli hoolekogu kinnitamine

Hoolekogu koosolek 29.08.2017

Aeg: 29.08.2017. a kell 18:00 -19:30
Koht: Viimsi Kool
Osalejate arv: 10 hoolekogu liiget
Kutsutud: Ene Koitla, Merike Hindreus, Merle Sepp, Mart Felding, Greta Ammer, Ingrid Hermet
Koosolekut juhatas: Piret Simmo 
Protokollija: Jelena Tops

PÄEVAKORD:

1. Arvamuse andmine põhikooli õppekava üldosale
2. Kooli valmisolek 2017/18 õppeaastaks 
3. Uue õppeaasta eesmärgid 
4. Uue koolijuhi tutvustus ja visioon
5. Kohapeal algatatud küsimused


Loe veel