Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Kool Erasmus+ parimate praktikate levitamise konverentsil Bonnis

01.06.2017

17.-19. mail 2017 toimus Saksamaal Bonnis Erasmus+ parimate praktikate jagamise konverents, kus osales üle 200 inimese 33-st Euroopa riigist. Eesti riiklik agentuur Archimedes saatis konverentsile 5 inimest ja Viimsi Keskkool osutus valituks tänu eeskujuliku ja järjepideva Erasmus+ projektide kirjutamisele ja läbiviimisele. Viimsi Kooli esindas konverentsil arendusjuht Maarja Kütt, kes tegi koolist ja meil toimuvatest projektidest ettekande. Hetkel toimuvatest projektidest valiti tutvustamiseks välja õpirände projekt "Õppiv õpetaja - õppiv kool", mille raames käisid väliskoolitustel ja töövarjuks 5 õpetajat ja 2 juhtkonnaliiget. Konverents andis väga hea ülevaate Erasmus+ projektide tugevustest ja arenguvajadustest. See oli hea võimalus uute projektiideede saamiseks ja võimalike uute koostööpartnerite leidmiseks.

18.11.2016 Mõtteid ja inspiratsiooni Euroopa koolijuhtide aastakonverentsilt

12.09.2016 Esimeste õpirändurite muljed

26.08.2016 Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne 2016/2017)