Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
HEV koordineerija
Sotsiaalpedagoog
Koolipsühholoog
Eripedagoog
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Abiõpetaja
Õppekorralduslikud tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Sotsiaalpedagoog

  • Teeb koostööd klassijuhataja ja teiste tugispetsialistidega.
  • Jälgib õpilaste põhjuseta puudumisi/hilinemisi ning tegeleb korra ja õigusrikkumistega.
  • Koordineerib tunnirahuklassi tööd.
  • Toetab kooli ja kodu koostööd.
  • Viib läbi individuaalset nõustamist (õpilane, õpetaja, lapsevanem/hooldaja) ja grupinõustamisi klassides.
  • Ennetab ja otsib lahendusi sotsiaalsetele probleemidele(sõltuvusained, koolivägivald, koolikohustuse täitmine, õigusrikkumised), vajadusel kaasab spetsialiste väljaspoolt kooli.