Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Tugisüsteem
Tugiteenused
HEV koordineerija
Sotsiaalpedagoog
Koolipsühholoog
Eripedagoog
Logopeed
Õpiabirühma õpetaja
Abiõpetaja
Õppekorralduslikud tugiteenused
Kontaktid
Lingid ja artiklid

  Otsing
Täppisotsing  

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEV koordineerija)

  • Kaardistab koostöös tugispetsialistide, aineõpetajate ja klassijuhatajatega info HEV õpilaste kohta koolis.
  • Kutsub kokku ümarlauad (tugispetsialistide infovahetamiseks, HEV õpilase sobiva õppevormi või tugiteenuse määramiseks, rakendatud tugiteenuste tagasiside saamiseks).
  • Koordineerib koolisiseste tugimeetmete rakendamist.
  • Jälgib rakendatud tugimeetme tulemuslikkust.
  • Haldab HEV õpilasega seotud dokumentatsiooni.
  • Tutvustab vajadusel tugisüsteemi tööd lapsevanemale.