Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppekäigud 2017/2018
Õppelaagrid 2016/2017
Õppekäigud 2016/2017
Gümnaasiumi õppelaagrid 2015/16
Põhikooli õppekäigud 2015/16
Looduse tundmaõppimine koostöös Silma Õpikeskusega 2014/15
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Keskkooli põhikooli õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku

Projekti üldeesmärk on tõsta Viimsi Keskkooli põhikooli õpilaste teadlikkust elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel.

Projekti otsesed eesmärgid:
1) arendada õpilaste vaatlusoskusi looduses ja uurimusliku õppe võtteid
2) õppida tundma ja uurida kooslusi
3) arendada oskust luua seoseid ökosüsteemi toimimise kohta
4) mõista inimtegevuse mõju
5) õppida kasutama elustiku uurimiseks vajalikke vahendeid.

Projekti kestvus: september 2015 - juuni 2016

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis. 

Kokkuvõtteid ja tulemusi saab lugeda projekti kodulehelt viimsikik.wordpress.com

KlassiasteÕppekäikKokkuvõteAeg
1. klassidLoomade meeled ja loomade aasta Eesti Loodusmuuseumisavastuskarpide komplektjaanuar/veebruar 2016
2. klassidToataimed ja tarbetaimed Tallinna
botaanikaaias
projekt maismaataime kohtanovember 2015
3. klassidAvasta roheline energia
Energia avastuskeskuses
Manuaal, kuhu kogutakse kokku tähelepanekud ja ettepanekud oma koolile energia säästlikkuse ja tuleviku ideede osasmai 2016
4. klassidTähistaeva objektide asukoht ja liikumine Pärnumaa
Keskkonnahariduskeskuses
vähendatud päikesüsteemi makettoktoober/november 2015
5. klassidJärv elukeskkonnana ja järve selgrootud SA Saadjärve/Jääajakeskueesti keele ja kirjanduse tundides jutukene „Olen järve selgrootu"juuni 2016
6. klassidPuudest algab mets„ RMK Sagadi looduskeskuspuude doominomai 2016
7. klassidSelgroogsed ja selgrootud Tallinna loomaaiasRühmatöö pildistatud loomade kohta teabeleht/plakatseptember 2015
8. klassidEmajõgi kui elupaikEsitlus Emajõest, mis kujundatakse näituseksmai 2016
9. klassidÕppeprogramm "Looduskaitse Eestis„ Lahemaa rahvuspargi keskusesKirjand looduskaitse teemaloktoober 2015

 Projekt on saanud rahastust Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist.