Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 4. märts 2015

Koosoleku toimumise aeg: 04.märts 2015.a. kell 18.00-19.30
Koosoleku juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Rita Veskimeister
Hoolekogu koosolekust osa võtnud isikud: Andres Aarelaid, Andres Kaarmann, Krsitina Kams, Meelike Keinast, Urmas Lind, Edo Allas, Mati Mätlik, Margit Paju, Karmen Paul, Mare Räis, Piret Simmo, Eigo Sõster, Rita Veskimeister, Tiivi Väll, Mai Zayas

1. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli arengukava kinnitamiseks. 
2. Nõusoleku andmine 2015/16 õppeaasta koolivaheaegade määramiseks. 
3. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvu suurendamiseks klassis. 
4. Vanematekogu kevadine koosolek.
5. Muud jooksvad küsimused

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli arengukava kinnitamiseks. 
Hoolekogu on arengukavaga rahul ja muudatusi teha ei soovi.

Otsus: Arengukava kinnitati kõigi kohalolijate poolt.

2. Nõusoleku andmine 2015/16 õppeaasta koolivaheaegade määramiseks.
Et järgmist õppeaastat planeerida on ettepanek kinnitada 2015/16
õppeaasta koolivaheaja kuupäevad:
sügisvaheaeg: 17.10.2015 – 25.10.2015
jõuluvaheaeg: 19.12.2015 – 03.01.2016
talvevaheaeg: 20.02.2016 – 28.02.2016
kevadvaheaeg:16.04.2016 – 24.04.2016
suvevaheaeg: 08.06.2016 – 31.08.2016

Koolivaheajad on kooskõlastatud ja kokku lepitud kõikide Viimsi valla haridusjuhtidega.

Otsus: anda nõusolek 2015/16 koolivaheaegade kinnitamiseks (poolt kõik kohalviibijad)

3. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvu suurendamiseks klassis. Ettepanek on sarnaselt käesoleva õppeaastaga määrata 2015/16 õppeaastal kõikides põhikooli tavaklassides õpilaste arvu maksimaalseks piirmääraks 26 õpilast.

Otsus: Hoolekogu kinnitas põhikooli tavaklassides õpilaste maksimaalseks piirmääraks 26 õpilast.

4. Vanematekogu kevadine koosolek.

Otsused:
1) Hoolekogu koosolek toimub 15.04 kell 18.00. Toimuva hoolekogu koosoleku raames pannakse kokku vanematekogus käsitletavad teemad.
2) Vanematekogu koosolek toimub 29.04.2015 kell 18.00.
3) Uuele õppeaastale eelnev hoolekogu koosolek toimub 26.08.2015 kell 18.00.

5. Muud jooksvad küsimused

• Arutada läbi ja kaaluda võimalust, kus üks supipäev asendada koolitoidus praepäevaga.
• Teha üleskutse ettevõtetele, et leida koostööpartnereid, kes toetaks koolifirmade loomist ning kuhu õpilased töövarjuna minna saaks.
• Kaaluda võimalust lisada teadmiskeskuse huviringina majandus- ja ettevõtlusõpe kuni 9. klassini
• Mare Räis andis ülevaate vene keele õppe arendusprotsessist. Koolis on tööl uus vene keele õpetaja Darja Vassiljeva-Lankina, kes on püüdnud leida erinevaid võimalusi vene keele õppe motiveerimiseks. Külastatud on Vene Draamateatrit ning kino. Keskkoolis on loodud tasemerühmad vastavalt keele oskusele. Tasemerühmade loomine on aidanud keele omandamise protsessi parandada vastavalt teadmistele.