Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 26. august 2015

 Hoolekogu 26.08.2015 protokoll

Hoolekogu koosolek 15. aprill 2015

Kuupäev: 15.04.2015
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Kool
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht
Koosolekut protokollis: Karmen Paul

Päevakord:
1. Eelmise hoolekogu otsuste täitmine
2. Toitlustuse ja staadioni hanke tulemused
3. Vanematekogu koosoleku ettevalmistus
4. Jooksvad küsimused


Loe veel

Hoolekogu koosolek 4. märts 2015

Koosoleku toimumise aeg: 04.märts 2015.a. kell 18.00-19.30
Koosoleku juhataja: Mati Mätlik
Protokollija: Rita Veskimeister
Hoolekogu koosolekust osa võtnud isikud: Andres Aarelaid, Andres Kaarmann, Krsitina Kams, Meelike Keinast, Urmas Lind, Edo Allas, Mati Mätlik, Margit Paju, Karmen Paul, Mare Räis, Piret Simmo, Eigo Sõster, Rita Veskimeister, Tiivi Väll, Mai Zayas

1. Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli arengukava kinnitamiseks. 
2. Nõusoleku andmine 2015/16 õppeaasta koolivaheaegade määramiseks. 
3. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste arvu suurendamiseks klassis. 
4. Vanematekogu kevadine koosolek.
5. Muud jooksvad küsimused


Loe veel

Hoolekogu koosolek 28. jaanuar 2015

Hoolekogu koosoleku protokoll

Kuupäev: 28.01.15
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Keskkool
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht (originaal)

TEEMAD:
Päevakorra projekt:
1. Anda arvamus uuendatud õpilaste vastuvõtmise korrale (vt manust);
2. Rääkida läbi vanematekogu ülesehitus ja hoolekogu liikmete roll.


Loe veel

Viimsi Keskkooli hoolekogu uuendatud koosseis 2014/2015

Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr 167 27. jaanuarist 2015 hoolekogu koosseis 2014_2015

Hoolekogu koosolek 19. november 2014

Kuupäev: 19.11.2014
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Kool
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht
Koosolekut protokollis: Maarja Urb
Kutsutud: Lemme Randma, Maarja Urb

Päevakord:
1. Eelmise hoolekogu otsuste täitmine
2. Arvamuse andmine arenguvestluste läbiviimise tingimuste ja korra muutmise eelnõule
3. Ülevaade hädaolukorra lahendamise plaanist
4. Ülevaade temaatilise haldusjärelevalve tulemustest
5. Hoolekogu tööplaan
6. Vanematekogu koosoleku ettevalmistus
7. Jooksvad küsimused


Loe veel

Hoolekogu koosolek 13. oktoober 2014

Hoolekogu koosoleku protokoll

Kuupäev: 13.10.14
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Kooli suur õppehoone
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht
Koosolekut protokollis: Silja Kalda

TEEMAD:
Päevakorra projekt:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Hoolekogu protokollija valimine
3. Kooli väärtused (edasine arendus vanematekogu koosolekust)
4. Kooli eelarveprojekt 2015. aastaks
5. Hoolekogu tööplaani koostamine


Loe veel