Viimsi progeja 2021 tulemused

Teadmiskeskus Collegium Eruditionis korraldas Viimsi valla Haridusaasta 2021 raames programmeerimisvõistluse „Viimsi progeja 2021 – kood on põnev ja kasulik“.  

Lähteülesandeks oli muuta programmeerimise abil õppimine või õpetamine põnevamaks. Kasutades erinevaid keeli/keskkondi tuli programmeerida töötav mäng, programm, äpp vms, mida saaks kasutada õpilane uute teadmiste omandamiseks, õpitu kinnistamiseks või mis oleks õpetajale abiks tunni huvitavamaks muutmisel.
Sellel aastal osutus võitjaks Viimsi Kooli 1.e klassi õpilane Rando Tammus. Rando poolt programmeeritud kahepaiksete tundma õppimise ülesanne on kasutatav nii loodusõpetuse tunnis kui ka huviringis. Lisaks aitab loodud lahendus kujundada õpilaste digipädevust. 

Palju õnne tublile programmeerijale! 

Programmeerimisvõistlust “Viimsi progeja 2021 – kood on põnev ja kasulik” toetasid Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory ja Viimsi vald 

Koolikalender

Meie koostööpartnerid