V-Tech õpe

14.10.2022

|Õppetöö|V-Tech

Sel õppeaastal alustas Viimsi Koolis 2.-4. klasside õpilastele uus õppemoodul V-Tech, mille raames kasutatakse õppetöös erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi vahendeid. Olulisel kohal on õppija loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise, meeskonnatööoskuse ja valikutega kaasneva vastutuse arendamine õppeprotsessis.

Mõned näited 2.B V-Tech tundidest.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid