Tunnustus 1c klassile

Lions Club Viimsi Ranna on mitmeid kordi toetanud Rohelise Kooli programmi raames  keskkonnaalaseid tegevusi Viimsi Koolis. Sellel aastal sai toetuse 1c klass –  keskkonnaalase tegevuse ja õuesõppe edasiseks edendamiseks. Toetuse andis üle president Maila Rikken.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid