Tunnusta Viimsi noori!

26.03.2021

|Info

Veel kuni 30. märtsini on võimalik esitada taotlus tunnustamaks Viimsi valla noori Viimsi Vaalapoja autasuga!

Viimsi vaalapoeg on tunnustus, mis antakse kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri, spordi ja noorsootöö alal, eduka kooli lõpetamise puhul või ühekordse erakordse saavutuse eest. Viimsi vaalapoja väikeskulptuur ja tänukiri antakse üle valla tähtpäeval või põhikooli-, gümnaasiumi- või huvikooli aktusel. 

Kandidaate saab esitada ka kategooriates:

  • VIIMSI VALLA AUKODANIK
  • AUTASU VIIMSI VAAL
  • AASTA KÜLA
  • AASTA PERE

https://www.viimsivald.ee/taotlused/tunnustamine

Koolikalender

Meie koostööpartnerid