Koolisisene õpilasleiutajate konkurss

Alates 1. septembrist 2020 kuulutame välja koolisisese õpilasleiutajate konkursi ja kõik esitatud tööd laeme üles ning saadame edasi riiklikule õpilasleiutajate konkursile. 

Konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

Osalemine ja nõuded:
Konkursile ootame  leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või aitavad elu paremaks muuta.  Nt: vanaema armastab kasvatada kaktusi, aga kaktused teatavasti torgivad, siis nende ümberistutamiseks võib välja mõelda vahendi, mille abil oleks võimalik kaktust ümber istutada nii, et vanaema ennast ei vigastaks või kui käänulisel teel pole ristmikule lähenevat sõidukit hästi näha, aitab turvalisust saavutada selline foor, mis annab teada,  kui kaugel ohtlikust kohast teine sõiduk asub.   …  ja nii edasi ja nii edasi … Seega on konkursitöö teema vaba! 

Tööde esitamise tähtaeg on 7. oktoober 2020. Tööd võib tuua minu kätte (C-107) ja elektrooniline vorm palun saata aadressile peeter@viimsi.edu.ee 

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas:
1. vanuserühm 1.–3. klass
2. vanuserühm 4.–6. klass 
3. vanuserühm 7.-9. klass

Nõuded leiutisele
Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi.  

  • konkursitöö peab olema valminud 2019. või 2020. aastal;  
  • Igal konkursitööl võib olla 1 kuni 3 autorit;  
  • iga noor leiutaja või leiutajate meeskond võib konkursile esitada kuni 3 konkursitööd. 

Mida ja kuidas esitada?
Konkursile tuleb esitada:
1. Leiutise joonis või joonistus. Esitada nii elektrooniliselt kui paberil.
Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, postiaadress, e-posti aadress ja telefon; kui juhendaja on olemas, siis juhendaja nimi, töökoht, e-posti aadress ja telefon.
2. Leiutise kirjeldus. Esitada nii elektrooniliselt kui paberil.
• 1.–3. klassi õpilased kirjeldavad, et missugust probleemi aitab leiutis lahendada, lahenduse tööpõhimõtet ja sihtgruppi, kellele leiutis on mõeldud. Kirjelduse pikkus 1 kuni 2 A4 lehekülge.
Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht). 

• 4.-6. klassi õpilased kirjeldavad lahendust vajavat probleemi, lahenduse tööpõhimõtet (allikate olemasolul viidetega) ja sihtgruppi, kellele leiutis on mõeldud. 
Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht). Kirjelduse pikkus 1 kuni 2 A4 lehekülge.
• 7.–9. klassi õpilased kirjeldavad lahendust vajavat probleemi koos selle olemasolu kinnitavate näidete, põhjenduste ning taustamaterjalidega (viidetega allikatele), lahenduse tööpõhimõtet ja sihtgruppi, kellele leiutis on mõeldud, võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jm (viidetega allikatele).
Kirjelduse juurde lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht). Kirjelduse pikkus 2 kuni 4 A4 lehekülge.
3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada võimalusel elektrooniliselt, selle võimaluse puudumisel paberil.
Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Selgitame välja igas vanuserühmas kooli parima leiutaja, aktiivsema juhendaja ja leiutajate klassi!

NB! kui töö leiab tunnustust riiklikul õpilasleiutajate konkursil, siis on SA Eesti Teadusagentuuri poolt väärikad auhinnad nii leiutajale kui ka tema juhendajale. Riikliku õpilasleiutajate konkursi preemiafond on sellel aastal 25950 eurot.
Auhind on ka parimale koolile! 

Kui tekib küsimusi või vajate abi idee paberile panekul või teistes vormilistes küsimustes, siis andke aga julgelt märku – peaasi, et suurepärane idee ei jääks realiseerimata.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid