Teadlaste Öö Festivali preemiate üleandmine

03.11.2020

|TÖF

26. septembril 2019 toimus Teadlaste Öö Festival ehk TÖF, kus klassides viidi läbi keskkonna ja kestliku arengu teemalised ideelaborid. Iga klass valis välja 1-2 eesmärki, koostas tegevuskava ja viis neid tegevusi eelmise õppeaasta jooksul ellu. Eesmärgi saavutamiseks läbiviidavad tegevused digitaliseeriti ja talletati. Õppeaasta lõpus tegi Viimsi Ranna Lions Klubi kokkuvõtted ja klubi esindaja Maila Rikken andis üle parimatele klassidele rahalised preemiad. Tegevuste mitmekesisusega paistsid silma 3.f, 8.c ja 8.f klass.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid