Taimetervise näitus

10.02.2020

|Näitus

2020. aasta on rahvusvaheline taimetervise aasta, millega seoses saab 10.-14.02 näha Viimsi Kooli raamatukogus rändnäitust.

Näitus koosneb kaheksast roll-up paneelist ning tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, seda, kuidas neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja haigused võivad taimedele põhjustada.

Kuna taimekahjustajate levikul on oluline roll ka inimtegevusel, siis tasub kindlasti teada seda, mida saab igaüks teha, et olla teadlik ja vastutustundlik ning hoiduda kahjustajate levitamisest.

Näituse koostamisele aitasid kaasa Maaeluministeerium, Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing.

Näitusele on oodatud igas vanuses õpilased ja ka lapsevanemad!

Näituse juurde käivad ka esitlus, töölehed: küsimused, ristsõna, ühendamisülesanded (sh joonistamine väiksematele), sõnapilv arutlemiseks, võtmemõistatus, samuti kahoot. Raamatukogust leiab ka voldikud.

Klassidelt on oodatud ka teavitusplakatid ja videod, mis osalevad üleriigilisel võistlusel! Samuti ootavad parimaid töölehtede täitjaid väiksed meened.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid