Rahvusvahelise bioloogiaõpetajate projekti viimane kohtumine

09.10.2023

|Erasmus+

22.-26.septembril toimus Tartus Erasmus+ projekti Biology Educators shaping Tomorrow (BEST) viimane kohtumine. Kahe aasta jooksul said viie riigi (Eesti, Portugal, Taani, Põhja-Makedoonia ja Poola) bioloogiaõpetajate ühenduste esindajad kokku kõikides osalenud riikides. Tutvuti iga riigi hariduskorralduse ja aineühenduste tööga, külastati koole, loodusharidusasutusi ja muuseume. Toimusid välitööd ka erinevates kooslustes.

Projekti tulemusena valmisid rühmatööna õuesõppe tunnikavad ja esitlused. Igasse rühma kuulus esindaja igast riigist. Kõigepealt katsetavad neid oma koolis projektis osalejad ja seejärel saab tasuta kasutada iga õpetaja.

Projektis osales ka Viimsi Kooli bioloogiaõpetaja Meri Heinsalu.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid