Presidendi tunnustus Rohelise Kooli programmile

03.06.2020

|Tunnustus

Hea Viimsi Kooli pere!
Suur tänu teile Rohelise Kooli programmis osalemise eest! Keskkonnateadlikkuse suurendamine, looduse tundmaõppimine ja elurikkuse hoidmine rikastab laste maailmapilti ja aitab kasvatada vastutustundlikke hoolivaid kodanikke.
Soovin teile jõudu ja jaksu roheliste väärtuste kujundamisel!

Kersti Kaljulaid
25. mail Kadriorus

Koolikalender

Meie koostööpartnerid